zanimljivosti

Kompatibilnost povrća

10. 02. 2022. | zanimljivosti

Nekada je potrebno da se različito povrće čuva i transportuje zajedno. U slučaju združenog čuvanja i transporta treba znati da se može kombinovati samo ono povrće koje je kompatibilno.

Opširnije

Činioci koji utiču na dužinu i kvalitet povrća

10. 02. 2022. | zanimljivosti

Biljke ili biljni delovi nastavljaju sa metabolizmom i posle ubiranja. Ovaj metabolizam nije identičan sa onim u roditeljskoj biljci gde je tekao ciklus rasta, već je usmeren prema fiziološkoj i patološkoj razgradnji.

Opširnije

Simptomi nedostatka i suviška magnezijuma

23. 12. 2021. | zanimljivosti

U slučaju da se preko korena ne usvaja dovoljna količina magnezijuma dolazi do njegovog premeštanja iz starijih organa, pre svega listova u mlađe rastuće vegetativne i generativne organe. Otuda je u uslovima nedostatka magnezijuma njegov sadržaj manji u starijim nego u mlađim listovima, a pri dobroj obezbeđenosti biljaka je obrnuto.

Opširnije

Istraživanja na paprici

22. 12. 2021. | zanimljivosti

Red Capsicum obuhvata različite tipove paprike u pogledu boje, oblika, ukusa i različite načine upotrebe. Kada je Kolumbo, prilikom otkrića Amerike, probao male crvene bobice koje je pronašao na svom putovanju, mislio je da je stigao u Indiju i nazvao ih crvena paprika. Danas je u Americi paprika začin koji se najviše upotrebljava i predstavlja osnovni sastojak u najintenzivnijem prehrambenim sektoru tkz.“meksičke ili jugozapadne hrane“.

Opširnije

Značaj kalijuma u tolerantnosti biljaka prema suši

29. 11. 2021. | zanimljivosti

           Razlog ograničenog usvajanja vode može da bude nedovoljna količina za biljke pristupačne vode u zemljištu, mraz, visoka koncentracija soli u zemljištu, nedovoljno razvijen korenov sistem i dr. Za stresno stanje izazvano nedostatkom vode je svojstveno da nastaje postepeno, i da se simptomi, zavisno od dužine trajanja, postepeno pojačavaju.

Opširnije

Pasulj i boranija (Phaseolus vulgaris)

12. 10. 2021. | zanimljivosti

Pasulj i boranija (Phaseolus vulgaris) vode poreklo iz Amerike, dok je u Evropu stigao krajem 17.veka. Kada se od ove vrste u ishrani upotrebljava mahuna u tehnološkoj zrelosti (voštanoj zrelosti zrna) na našem govornom područiju zove se ili boranija ili nešto što ima u sebi reč mahuna (grah mahunar). U većini drugih jezika u nazivu boranije je reč koja asocira na svežinu, mladost ili hrskavost mahune.

Opširnije

Žalfija (Salvia officinalis L.)

21. 09. 2021. | zanimljivosti

Žalfija ili Kadulja (Salvia officinalis L.) potiče iz mediteranskih zemalja a raširila se po celoj Evropi. Latinsko ime Salvia dolazi od latinske reči salvare, što u prevodu znači spasiti, spašavati ili izlečiti, dok se drugi deo imena officinalis prevodi kao “lekovit”.

Opširnije

Majčina dušica (Thymus serpyllum)

21. 09. 2021. | zanimljivosti

Majčina dušica (Thymus serpyllum) je višegodišnji grm koja se vekovima upotrebljava kao lekovita i začinska biljka.

Opširnije

Istorija upotrebe kukuruza

05. 08. 2021. | zanimljivosti

Većina knjiga i rasprava o kukuruzu počinje pričom, kako je Kolumbo, kada se iskrcao na Kubu, 5. novembra 1492. godine, poslao dva člana ekspedicije da izvide unutrašnjost ostrva. Kada su se oni vratili pokazali su Kolumbu krupna zrna koja su od domorodaca dobili saopštavajući: „ da se ova zrna mahiz zovu, koja se kuvaju ili peku pa se jedu ili se osušeno upotrebljava za brašno“

Opširnije

Sadržaj kapsaicina u paprici

31. 05. 2021. | zanimljivosti

Tipična osobina paprike je ljutina i može se smatrati jednom od njenih najznačajnijih osobina. Ljutina paprike je poželjna u mnogim jelima. U većini delova sveta ljutina povećava prihvatljivost bezukusnih osnovnih namirnica. Pored novih medicinskih primena, pokušano je sa repelentima, da bi se miš odvratio od glodanja podzemnih električnih kablova ili vevrice sprečile da jedu ptičje seme

Opširnije