zanimljivosti

Poreklo-istorija lucerke

22. 11. 2023. | zanimljivosti

Lucerka je vrlo stara biljka. Od kada se gaji nije tačno utvđeno, ali se smatra da je poznata u kulturi još pre 3000 godina, čak 10.000 godina pre n.e. Smatra se da je od 1.400-2.00 godina pre n.e. ova biljka korišćena za zimsku ishranu domaćih životinja. Neki smatraju da je na tržištu istočnog Mediterana lucerka dovežena i prodavana 4.000 pre n.e., čak 7.000 godina pre n.e.

Opširnije

Značaj korova u lucerki

14. 11. 2023. | zanimljivosti

Osim insekata i drugih štetočina te bolesti koji u velikoj meri utiču na smanjenje prinosa lucerke, korovi direktno umanjuju prinose i pogoršavaju kvalitet semena. Kada se prešlo na intezivnu proizvodnju lucerke, radi postizanja što viših prinosa, potrebno je bilo uvesti savremene nege useva kojoj pripada i hemijsko suzbijanje korova. U današnje vreme sve više se uviđa da korovi u lucerki predstavljaju jedan od presudnih činilaca u ograničavanju prinosa te da je njihovo uklanjanje jedan od važnijih uslova za rentabilnu proizvodnju. Da bi se to ostvarilo potrebno je ne samo dobro poznavanje biologije korova nego i detaljno poznavanje...

Opširnije

Uticaj toplotnog stresa na kukuruz

28. 09. 2023. | zanimljivosti

Uticaj toplotnog stresa na kukuruz

Opširnije

Biostimulatori i njihov uticaj

28. 09. 2023. | zanimljivosti

Biostimulatori i njihov uticaj

Opširnije

Исхрана биљака азотом у органској производњи

26. 07. 2023. | zanimljivosti

Ђубрење је једна од најважнијих агротехничких мера у биљној производњи. Све до средине XIX века као средство за подизање плодности земљишта и повећање приноса користили су се различити органски и неоргански материјали природног порекла. Исхрана биљака у овом периоду ослањала се у потпуности на употребу стајњака, компоста, зеленишног ђубрења, и у мањој мери природних минералних ђубрива

Opširnije

Predstava puna iskrenih emocija i ljubavi

13. 04. 2023. | zanimljivosti

Poljoprivredna stručna služba Sombor je bila domaćin štićenicima doma "Kulina" i njihovog glumačkog podviga.

Opširnije

Kalemljenje povrća

07. 03. 2023. | zanimljivosti

Kalemljenje je postupak spajanja dva biljna dela istih ili različitih biljnih vrsta, putem regeneracije tkiva, u kojem dobijena kombinacija biljnih delova ostvaruje fizičko jedinstvo i raste kao jedna biljka.

Opširnije

ŠIRENJE LUCERKE U SVETU

28. 02. 2023. | zanimljivosti

Pošto se za postojbinu lucerke smatraju Iran i Arabija, iz Mesopotamije u Grčku  lucerku su preneli stari Medejci (Persijanci).  Prema Pliniju, lucerka je dospela u Grčku 492-490 god.pre n.e., odakle se širi u Italiju 150-51 godine pre n.e. potom u Severnu Afriku i Španiju. Algren (1949) i Bolton (1962) (prema Guy, 1977) misle da je lucerka dospela do Kantona Lucerna u Švajcarskoj u prvom veku nove ere, da bi se zatim širila po Evropi. Mayer (1966) navodi da je u VIII veku širenje lucerke u Evropu išlo postepeno od Mediterana preko Italije. Međutim, širenje ove biljke je išlo od Španije i Italije u XVI veku, prvo u Francuskoj...

Opširnije

Značaj magnezijuma, gvožđa, bora, mangana, bakra, cinka i molibdena u ishrani lucerke

07. 02. 2023. | zanimljivosti

Magnezijuma (Mg) – Magnezijum spada u neophodne elemente, ulazi u sastav molekula hlorofila, a ima i niz drugih funkcija u biljci. Za razliku od kalcijuma, biljkama se Mg nalazi u manjim količinama. Zbog nedostatka magnezijuma, lišće lucerke je bledozelene boje. Između nervature listova manje-više je izražen gubitak zelene boje, a uzrok može biti različit: bilo da je pravi nedostatak Mg u zemljištu ili nedostatak prouzrokovan od prekomernog djubrenja zemljišta K2O koja su relativno siromašna Mg. U slučaju suviška, magnezijum može biti fitotoksičan za lucerku,a  osim toga, on je i antagonista kalcijumu.

Opširnije

Prerada paradajza

07. 02. 2023. | zanimljivosti

Prijem paradajza u fabrici je organizovan proces. Prvo se uzimaju uzorci za ocenu kvaliteta sirovine za preradu. Vizuelno se ocenjuje boja paradajza, mehanička oštećenja, pojava plesni, truleži i eventualna oštećenja od mraza.

Opširnije
  123 » >>