Fitosanitarna laboratorija

Fitosanitarna laboratorija – PSS Sombor obavlja:

  1. Laboratorijska ispitivanja službenih uzoraka uzetih u postupku zdravstvenog pregleda useva i objekata za proizvodnju bezvirusnog ili na određene viruse testiranog semena, rasada i sadnog materijala na prisustvo regulisanih štetnih organizama, i to za sledeće grupe odnosno vrste bilja: žita i povrće izuzev vrsta iz familije Solanacae
  2. Laboratorijska ispitivanja službenih uzoraka uzetih u postupku fitosanitarne kontrole pri uvozu, izvozu, proizvodnji i prometu na prisustvo: regulisanih štetnih organizama, i to za sledeće grupe odnosno vrste bilja: žita i povrće izuzev vrsta iz familije Solanacae

Laboratorijska analiza obuhvata ispitivanje i utvrđivanje prisustva štetnih organizama u skladu sa standardnim metodama i dijagnostičkim protokolima Evropske i mediteranske organizacije za zaštitu bilja (EPPO/OEPP).