Laboratorija za ispitivanje kvaliteta semena

Laboratorija za ispitivanje semena ispunjava zahteve standarda SRPS/ISO IEC 17025.  Sertifikat o prvoj akreditaciji je stekla 20.08.2007. god. pod akreditacionim brojem 01-194, a reakreditacija se obnavlja svake četiri godine.(prilog-sertifikat)

Dobijanjem sertifikata o akreditaciji potvrdili smo da su naši rezultati ispitivanja pouzdani i objektivni.

Oblast aktivnosti laboratorije je ispitivanje fizičkih, fizičko-hemijskih i bioloških osobina semena ratarskih i povrtarskih biljnih vrsta i semena sa omotačem kao i uzorkovanje istih, (po Pravilniku o kvalitetu semena poljoprivrednog bilja, Službeni list SFRJ 47/1987), što je prikazano kroz Obim akreditacije .(prilog obim )

 

Laboratorija za ispitivanje semena PSS Sombor  svim zainteresovanim stranama garantuje standardnu laboratorijsku uslugu za sve korisnike uz visok kvalitet koji se obezbeđuje sprovođenjem pravila dobre laboratorijske prakse i primenom poznatih i priznatih metoda ispitivanja,  kontinuirane edukacije zaposlenih i korišćenjem najsavremenije,  elalonirane laboratorijske opreme i referentnih materijala

 

U laboratoriji se godišnje ispita između 2000 i 3000 uzoraka.

Za sve informacije o ispitivanju kvaliteta semena u našoj laboratoriji možete nas kontaktirati putem telefona (025 542-2866), e-mail-a (semlab@mts.rs) ili nas možete posetiti.

Prijava za ispitivanje semena (prijava).

Dobijanjem sertifikata o akreditaciji potvrdili smo da su naši rezultati ispitivanja pouzdani i objektivni.