Laboratorija za ispitivanje zemljišta

Laboratorije

 

Laboratorija za ispitivanje zemljišta

U hemijskoj laboratoriji se u cilju kontrole i poboljšanja kvaliteta, a samim tim i plodnosti zemljišta (bilo da su to oranice, voćnjaci ili vinogradi) se vrši agrohemijska analiza zemljišta (NPK) kao i određivanje količine lako pristupačnog azota (N-min).

 

 

Instrukcije za pravilno uzorkovanje zemljišta:

 

Uzorak se uzima sa parcele površine 1,5-5,0 ha, a ako je parcela veća tada se deli na više delova, gde svaki deo ne sme biti veći od 5 ha.

Krećući se po parceli dijagonalno ili po šahovskom rasporedu, sa dubine od 0 do 30 cm za ratarske i povrtarske kulture, odnosno sa dubine od 0 do 30 cm i od 30 do 60 cm za voćarsko-vinogradarske kulture, na 25-30 mesta se uzima pojedinačni uzorak i stavlja u kofu. Prosečan uzorak za svaku dubinu posebno, formira se mešanjem pojedinačnih uzoraka za tu dubinu. Uzorak se uzima sondom ili ašovom. Kada se uzmu svi pojedinačni uzorci tada se zemljište u kofi usitni i dobro izmeša i oko 1 kg stavi u vrećicu i preda na anlizu.

 

 

Slika 1. Postupak kretanja po terenu – po ”šahovskom” rasporedu 

 

                                                                                      

Slika 2. Postupak kretanja po terenu – po ”dijagonali”

 

 

Agrohemijskom analizom utvrđuje se pH vrednost, sadržaj karbonata, sadžaj humusa i sadržaj lakopristupačnog oblika fosfora i kalijuma. Na osnovu rezultata utvrđuje se vrsta i količina đubriva potrebna za određenu kulturu i daje preporuka u pisanoj formi.

 

  • U zimskom periodu vrši se određivanje količine lakopristupačnog azota i da bi se ova analiza izvršila potrebno je popuniti Zahtev za N-min analizu zemljišta i dostaviti uzorak u Poljoprivrednu stručnu službu.

 

Instrukcije za pravilno uzorkovanje zemljišta:

 

Uzorak se uzima sa parcele površine 20 ha, a ako je parcela veća tada se deli na više delova, gde svaki deo ne sme biti veći od 20 ha.

 

Bilo da su u pitanju ratarske, povrtarske ili voćarsko-vinogradarske kulture uzorak se uzima na tri dubine (od 0 do 30 cm, od 30 do 60 cm i od 60 do 90 cm). Na 25-30 mesta se uzima pojedinačni uzorak i stavlja u kofu. Uzorkovanje se vrši sondama koje se mogu dobiti u Poljoprivrednoj stručnoj službi. U vrećice staviti po 0,5 kg od svake dubine i obeležiti svaku vrećicu. Uzorak je potrebno čuvati u frižideru i dostaviti u toku istog dana kada je izvršeno uzorkovanje.

Na osnovu utvrđene količine preporučuje se vrsta i količina azotnog đubriva potrebna za određenu kulturu i sortu.