savetodavstvo i prilozi

Uticaj reciklaže na očuvanje životne sredine

01. 09. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Recikliranje je jedan od najbitnijih stavki za očuvanje životne sredine. Predstavlja proces prikupljanja i obrade materijala sa ciljem izrade novih proizvoda od već korišćenog materijala. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti u koliko se pravilno sakupe, razvrstaju i ponovo prerade. Proces reciklaže počinje razvrstavanjem otpada u posebne kontejnere za staklo, papir, plastiku i dr. i na takav način  doprinosimo zaštiti životne sredine i štednji prirodnih resursa. Međutim, postoje materijali koji se ne mogu reciklirati na uobičajen način. Tu spadaju električni i elektronski otpad ( baterije, kućni aparati, monitori...

Opširnije

Donau Soja Dan polja održive proizvodnje soje

21. 08. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Dana 31.08.2023.  u Lugovu – PIK VII uprava PSS SOMBOR u saradnji  sa  kompanijom Donau  Soja održaće  deseti „Donau Soja Dan polja održive proizvodnje soje“. Imaćete priliku da vidite sortne i herbicidne oglede iz zaštite bilja. 

Opširnije

ZDRAVSTVENO STANJE PAPRIKE

21. 08. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na teritoriji Zapadno Bačkog okruga usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u različitim fazama razvoja i sazrevanja plodova (BBCH 71-82). Vizuelnim pregledom useva paprike registrovano je prisustvo imaga braon mramoraste stenice (Halyomoprha halys) i jaja pamukove sovice (Helicoverpe armirgera).

Opširnije

Kalcijum u ishrani biljaka

14. 08. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Kalcijum spada u grupu makroelemenata i veoma je bitan u ishrani gajenih biljaka jer biljke ne mogu da završe svoj životni ciklus bez njega. Razlog tome je što kalcijum utiče na fizičke i hemijske osobine protoplazme na stabilnost ćelijskih membrana i na aktivnost brojnih enzima. Kalcijum se u zemljištu nalazi u nezamenljivom obliku, tačnije, u obliku minerala kao što su kalcit, dolomit, kalcijum-fosfati, apatiti...Ovi oblici kalcijuma su nepristupačni, tek nakon razlaganja i rastvaranja mogu biti usvojeni od strane biljaka. Biljne vrsta različito reaguju na njegovu prisutnost u zemljištu. Neke zahtevaju veću...

Opširnije

Štete na soji od grada

05. 08. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Grad na usevu soje može da izazove velika oštećenja koja za posledicu imaju drastučan pad prinosa. Pred žetvu je i slab grad veoma štetan jer udara u zrele mahne i istresa zrno što je direktna šteta. Ukoliko grad ošteti usev tokom vegetacije štete su različitog stepena. a to zavisi od faze razvoja useva.

Opširnije

Mikroelementi u zemljištu

29. 07. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Sve materije koje biljka koristi za ishranu nazivamo hranljivim materijama, a pojedine hemijske elementa hranljivim elelentima. Zato, hranljive elemente delimo na korisne i neophodne. Neophodni elementi su oni elementi bez kojih biljka ne može normalno da raste i razvija za razliku od  korisnih elemenata bez kojih postoji mogućnost razvića i rasta biljaka. Svi hranljivi elementi se dele na mikro i makro elemente. U makroelemente spadaju N, P, K, Ca, Mg i S dok se u mikroelemente ubrajaju Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo.Gvožđe je elemenat koji učestvuje u mnogim životnim procesima biljaka: disanju,metabolizmu...

Opširnije

Zaštita paprike

26. 07. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor  usevi paprike na otvorenom polju se nalaze u fazi od cvetanja do razvoja ploda (BBCH 68-73).

Opširnije

Posledice olujnog vremena u Somboru

25. 07. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Dana 21.07.2023. godine jako nevreme je pogodilo područije grada Sombora i okolnih sela. Olujni vetar je pričinio velike materijalne šete na usevima, pre svega na suncokretu i kukuruzu.
U vreme dešavanja oluje, suncokret se nalazio u fazi nalivanja zrna. Biljke su bile jedre, zelene, glave pune semena koje je bilo u fazi početka nalivanja zrna do mlečne zrelosti. Pre olujnog vetra pala je i kiša koja je nakvasila biljke koje su bile teške i krte, sklone pucanju. U takvoj kombinaciji događaja olujni vetar koji je usledio je izlomio biljke suncokreta u predelu stabla na oko pola metra iznad zemljišta. Oborene biljke su pale glavicom...

Opširnije

Zaštita kukuruza

24. 07. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor usevi  semenskog, merkantilnog i kukuruza šećerca  se u zavisnosti od datuma setve i  hibrida  nalaze u različitim fenofazama  razvoja-od početka pojave metlice do rane mlečne zrelosti (BBCH 51-73).

Opširnije

BAKTERIOZE U PAPRICI

21. 07. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Paprika je jedna od najrasprostranjenijih povrtarskih vrsta. Najčešće se uzgaja na otvorenom polju, ali takođe i u zaštićenim prostorima (visoki tuneli, staklenici, plastenici). Međutim, podložna je obolevanju od fitopatogenih gljiva i bakterija.

Opširnije
  123 » >>