Poslednje objave

Obuka o certifikaciji semena i sadnog materijala za delegaciju iz Indije

30. 11. 2023. | novosti

Dana 24.11.2023. PSS Sombor su posetili gosti iz Indije u sklopu obuke o certifikacji sadnog materijala i semenske robe. Gosti dolaze iz severoistočne drzave Himahal Pradeš u Indiji i zaposleni su u državnom sektoru. 
Direktor PSS Sombor Vladimir Sabadoš je pozdravio skup i otvorio radni sastanak.
Opširnije

DETERMINACIJA BILJAKA I BIOMONITORING U SKLOPU PROJEKTA DAWETREST

27. 11. 2023. | novosti

Determinacija biljaka i monitoring biljnih zajednica u sklopu projekta DaWetRest

Opširnije

Uzorkovanje zemljišta i vode na lokalitetu Draž u sklopu projekta DaWetRest

27. 11. 2023. | novosti

Prema planu predviđenom za realizaciju i restauraciju u sklopu DaWetRest, članovi projekta iz PSS "Sombor" su uzrokovali zemljište i vodu kako bi se ispitao kvalitet.

Opširnije

Zdravstveno stanje u usevima ozimog ječma

27. 11. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Usevi ječma se nalaze u fazi razvoja listova 2 do 4 lista razvijeno  do faze bokorenja u zavisnosti od vremena setve. Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka i simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na pojedinačnim  biljkama.

Opširnije

Poreklo-istorija lucerke

22. 11. 2023. | zanimljivosti

Lucerka je vrlo stara biljka. Od kada se gaji nije tačno utvđeno, ali se smatra da je poznata u kulturi još pre 3000 godina, čak 10.000 godina pre n.e. Smatra se da je od 1.400-2.00 godina pre n.e. ova biljka korišćena za zimsku ishranu domaćih životinja. Neki smatraju da je na tržištu istočnog Mediterana lucerka dovežena i prodavana 4.000 pre n.e., čak 7.000 godina pre n.e.

Opširnije

Značaj korova u lucerki

14. 11. 2023. | zanimljivosti

Osim insekata i drugih štetočina te bolesti koji u velikoj meri utiču na smanjenje prinosa lucerke, korovi direktno umanjuju prinose i pogoršavaju kvalitet semena. Kada se prešlo na intezivnu proizvodnju lucerke, radi postizanja što viših prinosa, potrebno je bilo uvesti savremene nege useva kojoj pripada i hemijsko suzbijanje korova. U današnje vreme sve više se uviđa da korovi u lucerki predstavljaju jedan od presudnih činilaca u ograničavanju prinosa te da je njihovo uklanjanje jedan od važnijih uslova za rentabilnu proizvodnju. Da bi se to ostvarilo potrebno je ne samo dobro poznavanje biologije korova nego i detaljno poznavanje...

Opširnije

Virus  uljane repice

10. 11. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Turnip yellow virus (TuYV) najvažniji je virus koji napada uljanu repicu, a može smanjiti prinose i do 1.000 kg po hektaru.  I dok primarna infekcija nastaje u jesen, od sredine oktobra, kod sekundarne infekcije  se posredstvom prenosica - lisnih vaši ili drugih ubadajućih ili sisajućih insekata, virus  širi po celom usevu, što može dovesti i do  gubitka  prinosa i do 15 posto.

Opširnije

TEŽAK REPRODUKTIVNI POREMEĆAJ KOD KRAVA

10. 11. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Opširnije

Zaštita ozimih strnina 

01. 11. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor setva ozime pšenice je pri kraju. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova (nedostatak padavina)u Zapadnobačkom okrugu najveći deo površina pod ozimim ječmom i pšenicom  je posejan u drugoj dekadi oktobra pa se ti usevi nalaze u fenofazi od nicanja do razvijena 1-2 lista ( BBCH 11-12).

Opširnije

Zašto baš mi

Uloga stručne službe

Poslovi savetodavne službe

u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, rad sa odabranim gazdinstvima, održavanje predavanja, seminara, kurseva, dana polja, izložbi i drugi oblici edukacije

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Rad na poslovima unapređenja poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o semenu, zemljištu, zaštiti bilja i drugih

Ogledi i prezentacija rezultata

Izvođenje ogleda na sopstvenom oglednom polju i parcelama poljoprivrednih proizvođača, iz oblasti ispitivanja sorti i hibrida, đubriva, pesticida, biostimulatora...

Prognozno-izveštajna služba

Poslovi Prognozno-izveštajne službe u oblasti zaštite bilja

Oblast stočarstva

Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva

Poljoprivredna stručna služba

O nama

Poljoprivredna stručna služba Sombor radi već duži niz godina kao poljoprivredna stručna služba za teritoriju opština Sombor, Apatin i Odžaci sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, kako u oblasti biljne tako i oblasti stočarske proizvodnje. Zapošljava 26 radnika i to 13 sa visokom stručnom spremom. Pročitaj više

U okviru PSS Sombor postoje

tri dobro opremljene laboratorije

Semenska laboratorija koja vrši kompletno ispitivanje kvaliteta semena, merkantilne robe (vlaga, nečistoća, sadržaj ulja, proteina i drugo)

Hemijska laboratorija koja vrši usluge analize poljoprivrednog zemljišta, vode za navodnjavanja, mineralnih đubriva, stočne hrane i komponenti za njenu proizvodnju

Fitopatološka laboratorija vrši usluge zdravstvenog pregleda robe biljnog porekla, zdravstveni pregled useva u polju.

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Poseti sajt