Cilj oplemenjivanje paprike

Paprika je nesumnjivo jedna od najvažnijih povrtarskih kultura i to kako po površinama koje zauzima, tako i po mnogobrojnim oblicima njenog iskorišćavanja. Bilo da se koristi sveža ili prerađena ona predstavlja bogat izvor vitamina, mineralnih materija i drugih organskih jedinjenja potrebnih u savremenoj ishrani. Imajući to u vidu stalni je zadatak stvaranja sorti sa većim genetskim potencijalom za rodnost, uvođenje novih tehnologija gajenja, a sve u cilju zadovoljavanja ljudskih potreba. Uspeh u stvaranju sorti sa većim genetskim potencijalom za prinos u svakom slučaju najviše zavisi od genetičke varijabilnosti polaznog materijala, te je zato neophodno stalno raditi na povećanju genetičke varijabilnosti paprike.

Oplemenjivanje paprike je permanentan proces, koji zavisi od niz fakotra, a pre svega od ljudi koji rade na toj problematici, raspoloživih zemljišnih površina, od inteziteta proizvodnje i nivoa tehnologije gajenja, broja stanovnika, kao i zahteva tržišta i industrije.

Prvi i osnovni uslov za uspešnosti oplemenjivanja je definisanje cilja oplemenjivanja. U slučaju paprike, kod većine programa bitno je da se stvore visokoprinosne sorte, određenog tipa i namene, otporne prema najrasprostranjenijim bolestima i štetočinama, dobre adaptibilnosti i stabilnosti prinosa.

Osnovni pravci selekcije paprike kod nas su:

-stvaranje sorti paprike u tipu babure, kapije, paradajz-paprike, turšijare, šipke i feferone, žute ili zelene boje u tehnološkoj zrelosti za proizvodnju u poljskim uslovima, a za različite vidove korišćenja.

-stvaranje sorti ili F1 hibrida za gajenje u zaštićenom prostoru za ranu proizvodnju i za zelenu pijacu.

-stvaranje sorti paprike za posebne vidove namene (dekorativne i medicinske svrhe)

Kod stvaranja novih sorti paprike mora se uzimati u obzir veliki broj zahteva koji se odnose na visok prinos, ranostasnost, sadržaj vitmaina i minrelnih materija i drugih organskih jedinjenja. Pored biološke vrednosti, moramo voditi računa o boji, mirisu, izgledu i ukusu, U dobar kvalitet povrtaske paprike spadaju i tanak epidermis i mesnatost. Za industriju je važno čišćenje ploda, što olakšava njena glatka površina, zato je neophodno kod stvaranja sorti voditi računa i ovom svojstvu.

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 29. 10. 2022. u kategoriji zanimljivosti