Borač (Borago officinalis L.)

Borač (Borago officinalis L.) je jednogodišnja sočna biljka obrasla čekinjavim dlakama, visine od 30 - 60 centimetara. Stabljika joj je usparavna, debela, sočna, šuplja i razgranata, zelene boje. Listovi na stabljici stoje naizmenično, jajastog su oblika, donji pri bazi jako produženi i suženi u obliku koplja, rub im je valovit, čitav ili slabo nazubljen. Cvetovi su plavi ređe beli ili purpurni, udruženi u povijene cvasti na vrhu grančice. Cveta od juna do oktobra. Cvetovi su na dugim crvenkastim peteljkama. Čašica je od osnove podeljena. Mladi listovi borača imaju kiselkast ukus i miris, koji podseća na krastavce. Upotrebljavaju se sušeni cvetovi i sveže lišće. Borač je omiljena i odlična pčelinja paša. To je klasična medonosna biljka. Pošto dugo cveta pčelari je gaje oko košnica. Seme borača sadrži iznad 30 % ulja. Setva se obavlja od druge polovine aprila do početka maja. Primenjuje se širokoredna setva na međuredno odstojanje 50 centimetara sa 6 do 10 kg/ha semena i uskoredna setva na međuredno rastojanje od 12,5 centimetara sa 20 do 25 kg/ha semena. Cvetanje je neravnomerno pa je takvo i dozrevanje semena. U isto vreme na biljci se nalaze zrelo i nedozrelo seme i cvetovi. Zrelo seme se lako osipa i pri nepravilnoj žetvi gubici mogu biti veliki. 

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 29. 10. 2022. u kategoriji zanimljivosti