Klimatske promene i uticaj na poljoprivredu

Prema Svetskoj meteorološkoj organizaciji globalne promene nastaju kao posledica delovanja klimatskih promena, koje se direktno ili indirektno prepisuju ljudskim aktivnostima,  a koje menjaju sastav atmosfere i koje se za razliku od klimatskih varijabilnosti, beleže tokom dužeg vremenskog perioda. Poljoprivreda je po svojoj prirodi visoko zavisna od klimatskih promena. Ona u mnogome zavisi od prirodnih ekosistema i procesa u njima. Merama zaštite i očuvanja prirodnih vrednosti mogu se ublažiti i nepovoljni klimatski uticaji na lokalnim nivoima, podizanje i očuvanje visoke vegetacije uz poljoprivredne površine i vetrozaštitnih pojaseva, očuvanje vlažnih staništa i sl.

Osmotrene srednje godišnje temperature u poslednjih 50 godina pokazuju pozitivan trend na području gotovo cele Srbije. Porast iznosi do 0,04 °C po godini, dok je u nekim područjima na istoku i jugoistoku zemlje zabeležen negativan trend do -0,05 °C po godini. Najveći porast temperature beležen je u jesenjem periodu.

Prema većini prognoza, Srbiju kao i ceo region jugoistočne Evrope očekuju značajne promene klime u skorijoj budućnosti povećanje temperature na godišnjem nivou do kraja ovog veka iznositi od 2,4 do 2,8 °C prema optimističnom scenariju a prema pesimistčnom scenariju od 3,4 do 3,8 °C. Prema svim scenarijima očekuje se rast prosečne temperature, uz određene regionalne razlike u svim delovima Srbije. Prema jednom scenariju očekuje se smanjenje količine padavina na celoj teritoriji Srbije, uz nešto slabije izraženo smanjene u Vojvodini i nekim delovima istočne Srbije. Prema drugom scenariju u Vojvodini će se povećati količina padavina, a u ostalim delovima će ostati ista ili će se smanjiti.

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 26. 12. 2022. u kategoriji zanimljivosti