pis

Stanje ječma na njivama

05. 04. 2021.

Na području delovanja RC Sombor usevi ječma se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od kraja bokorenja do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 29-31).

Опширније

Zaštita kupusa

02. 04. 2021.

Na području delovanja RC Sombor, u toku je rasađivanje ranog kupusa. Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, na punktovima Toplana i Kupusina, registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum).

Опширније

Zaštita jabuke

02. 04. 2021.

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni do faze crvenih pupoljaka (BBCH 55- 57).

Опширније

Zaštita rasada paradajza i paprike

22. 03. 2021.

Proizvodnja rasada je sigurno jedno od važnijih segmenata u gajenju ovih kultura, jer samo ako se proizvede zdrav i jak rasad može se očekivati odgovarajući prinos i kvalitet. Greške u proizvodnji rasada teško se ili gotovo nikako ne mogu nadoknaditi kasnije, u toku vegetacije.

Опширније

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

07. 03. 2021.

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi bokorenja

Опширније

Pojava tripsa u usevima ozimih lukova

04. 03. 2021.

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih lukova su u fazi 3-5 listova razvijeno ( BBCH 13-15).

Опширније

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

04. 03. 2021.

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Опширније

Zaštita koštičavog voća

03. 03. 2021.

Na području delovanja RC Sombor, koštičavo voće ( šljiva, višnja, trešnja) se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta,nalaze u fenofazi razvoja pupoljaka, tj. od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

Опширније