stočarstvo

ZNAČAJ KVALITETA PRELAZNE ISHRANE TELADI

07. 03. 2023. | stočarstvo

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu tehnološku operaciju telad se pravovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Opširnije

Pomoć uzgajivačima za mlečno govedarstvo

27. 01. 2023. | stočarstvo

Na osnovu odluke Vlade RS, Republička direkcija za robne rezerve je izvršila bespovratnu isporuku 198.960 kg merkantilnog kukuruza, kao pomoć 80 uzgajivačima mlečnog govedarstva koji su predhodno ispunili uslove za raspodelu. Predviđena količina kukuruza je isporučena u periodu od 23.-26.01.2023 god. na teritoriji delovanja Poljoprivredne stručne službe Sombor koja je bila organizator u saradnji sa ZZ "Agronom"-Despotovo RJ Ratkovo gde se i preuzimao merkantilni kukuruz. 

Opširnije

Priprema pčelinjih društava za zimu

19. 11. 2022. | stočarstvo

Najbitniji faktori za uspešno zimovanje pčela su: dovoljna količina rezervne hrane, dovoljan broj pčela koje će zimovati u klubetu, utopljavanje i dobra ventilacija i mesto gde pčele neće biti uznemiravane. Pčelinja društva ne bi smele da dočekuju zimu s manje od 15 kg meda, pa prema tome treba obezbediti dovoljnu količinu hrane za iste. To na prvi pogled izgleda velika količina ali treba imati u vidu de krajem zime počinje negovanje novog legla i  za tu namenu je potrebna veće količina hrane. Najbolje je da pčelinja društva zimuju na cvetnom medu, ali ako ga nema dovoljno, obavezna je prihrana sa kvalitetnim pogačama....

Opširnije

Rase i hibridi za proizvodnju konzumnih jaja

19. 11. 2022. | stočarstvo

Svaki proizvođač pre početka proizvodnje jaja za potrošnju, treba da se odluči koje će kokoške odabrati, da li se opredeliti za domaće kokoške, neku inostranu rasu.

Opširnije

ISPLATIVOST TOVA PILIĆA

19. 11. 2022. | stočarstvo

Svaka proizvodnja, pa i tov pilića, treba da obezbedi određenu ekonomičnost.

Opširnije

ŽIVINARSKE MINI FARME

19. 11. 2022. | stočarstvo

Radi veće proizvodnje i  ponude na tržištu, kao i bržeg obrta u stočarstvu, mnogi individualni proizvođači se odlučuju za porodični biznis, otvarajući mini živinarske farme. Mini farme su namenjene ili za tov, ili za proizvodnju konzumnih jaja.

Opširnije

Пријава за остваривање права на помоћ узгајивачима млечних крава

14. 11. 2022. | stočarstvo

На основу Закључка Владе РС 05 Број: 339-7974/2022 од 13.10.2022. године Републичка дирекција за робне резерве ће извршити бесповратну испоруку до 15.000 тона меркантилног кукуруза у циљу упућивања помоћи узгајивачима млечних крава (у даљем тексту: узгајивач). Меркантилни кукуруз који се даје јесте природно или вештачки сув, у зрну, здрав и зрео, без знакова...

Opširnije

Prehrana šarana u ribnjacima

03. 11. 2022. | stočarstvo

Prihranjivanje šarana u ribnjaku vrši se na određenim mestima koja su označena kolcima ili plovcima. Broj takvih hranilišta određuje se prema veličini ribnjaka i intenzitetu proizvodnje a ona moraju biti na dubini od 1 do 1.5 m gde su donekle zaštićna od vodenih ptica. Hrana se na hranilišta dovozi čamcem za izbacivanje hrane, ili običnim čamcem iz koga se hrana izbacuje ručno, lopatom . Osim ovoga načina danas se upotrebljavaju automatske hranilice i samohranilice za prihranjivanje konzumnog šarana, naročito na malim ribnjacima.

Opširnije

Podela ribnjaka prema produktivnosti

03. 11. 2022. | stočarstvo

Ribnjaci se prema njihovoj produktivnosti dele na visoko produktivne i ribnjake male produktivnosti.
U visoko produktivne ribnjake treba unositi toliko veštačkog đubriva da se sadržaj i sastav organskih i mineralnih materija i biogenih elemenata u njima ne smanjuje, a pod uslovom da se kiseonički režim održava u optimalnim granicama. Ribnjake male produktivnosti treba đubriti većim količinama veštačkog đubriva imajući u vidu poboljšanje fizičko-hemijskog sastava dna i vode ribnjaka, ali tako da kiseonički režim ostane u optimalnim granicama. Iz toga proizilazi da na lošim zemljištima treba više ulagati a to...

Opširnije

Kvalitet voda u ribnjacima

03. 11. 2022. | stočarstvo

Prvi korak u zasnivanju ribnjaka, je ispitivanje kvaliteta vode koji  se usmerava u tri pravca, tj. fizičko, hemijsko i biološko stanje kvaliteta.
Fizička svojstva vode imaju direktan uticaj na tempo i intenzitet rasta ribe u ribnjaku, odnosno direktno utiču na proizvodnju ribnjaka. Osnovna merenja odnose se na temperaturu vode, dubinu i prozirnost.
          Dubina vode u šaranskim ribnjacima kreće se obično od 1 do 2 m. Zbog male dubine u hemijskim i biološkim procesima značajnu ulogu ima temperatura vode. Optimalna temperatura...

Opširnije

  123 » >>