Poslednje objave

Setva uljane repice

13. 09. 2021. | novosti

U našim uslovima optimalni rok setve uljane repice je od 1. do 20. septembra.  Kvalitetom i vremenom setve se u velikoj meri određuje kasniji razvoj biljke zbog čega je setva uljane repice izuzetno važna agrotehnička mera. Vremenom setve podešavamo stepen razvijenosti biljke u kojem će najbolje prezimeti. Ukoliko je prerana setva razvija se prebujan usev, biljke izdužuju stabljike tokom jeseni i kao takve bivaju neotporne na zimske uslove. Prekasnom setvom biljke ulaze u zimu nedovoljno razvijene sa malo rezervnih materija u korenu i stablu, pa lakše izmrzavaju.

Opširnije

Organska materija zemljišta i njen značaj u ishrani biljaka

13. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Zemljište predstavlja složenu prirodnu tvorevinu sastavljenu od čvreste, tečne i gasovite faze. Čvrstu fazu zemljišta čine mineralni i organski deo. Dok je mineralni deo u zemljištu uglavnom konstantan, dotle organski deo zemljišta je promenljiv. Pod izrazom organska materija u zemljištu najčešće se podrazumeva količina organskih jedinjenja nastalih od izumrlih delova biljaka, zemljišne faune i plazme mikroorganizama. Produkti raspadanja svih sveže izumrlih organskih ostataka u zemljištu u osnovi se dele na dve grupe:                               ...

Opširnije

Održan Dan polja jesenjih kultura

10. 09. 2021. | novosti

Dana 02.09.2021 god PSS „Sombor“ je organizovala tradicionalnu manifestaciju „Dan polja jesenjih kultura“.

Opširnije

Preporuke za setvu uljane repice

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Pored žetvenih radova poljoprivrednici se užurbano pripremaju i za setvu uljane repice. Ona je prva po redosledu setvi od ozimih useva, a slede je setva ječma i pšenice.

Opširnije

Početak žetve u regionu Sombora

10. 09. 2021. | novosti

Početak je jeseni i na području opština Sombor , Apatin i Odžaci započeti su žetveni radovi. U odnosu na prethodne godine žetva suncokreta je nešto kasnija. Razlog tome je hladno proleće kada su na već zasejanim površinama usevi sporo nicali, ili su poljoprovredni proizvođači odložili setvu okopavina za kraj aprila. Drugi razlog je taj što su u julu i delom u avgustu pale kiše koje su produžile vegetaciju. 

Opširnije

Nepatogene promene na biljakam

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Promene na gajenim biljkama pored patogenih mikroorganizama (gljive, bakterije, fitoplazme i virusi) i insekata, izazivaju i različiti faktori spoljašne sredine. U faktore spoljašne sredine spadaju:

Opširnije

Bolesti suncokreta

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Sivo mrka pegavost stabljike (Diaphorte/Phomosis/ helianti) – pojavljuje se pred cvetanje, a simptomi su vidljivi pred kraj cvetanja u obliku krupnih i tamnih pega koje se pružaju po stabljici. Zaraza se širi od donjih listova i stabljike prema gore. Lišće napadnutih biljaka se suši i visi, a glavice ostaju kržljave.

Opširnije

Bolesti suncokreta

10. 09. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Sivo mrka pegavost stabljike (Diaphorte/Phomosis/ helianti) – pojavljuje se pred cvetanje, a simptomi su vidljivi pred kraj cvetanja u obliku krupnih i tamnih pega koje se pružaju po stabljici. Zaraza se širi od donjih listova i stabljike prema gore. Lišće napadnutih biljaka se suši i visi, a glavice ostaju kržljave.

Opširnije

Zaštita kupusa

10. 09. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi kupusa namenjeni za jesenju proizvodnju se nalaze u fenofazi razvoja 9 i više listova razvijeno do glavica dostigla 30% od očekivane veličine (BBCH 19 - 43).

Opširnije

Druga generacija dudovca na voću

26. 08. 2021. | pis

Na području deloavnja RC Sombor, registrovano je prisustvo larvi II generacije dudovca (Hyphantria cunea).

Opširnije

Zašto baš mi

Uloga stručne službe

Poslovi savetodavne službe

u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, rad sa odabranim gazdinstvima, održavanje predavanja, seminara, kurseva, dana polja, izložbi i drugi oblici edukacije

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Rad na poslovima unapređenja poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o semenu, zemljištu, zaštiti bilja i drugih

Ogledi i prezentacija rezultata

Izvođenje ogleda na sopstvenom oglednom polju i parcelama poljoprivrednih proizvođača, iz oblasti ispitivanja sorti i hibrida, đubriva, pesticida, biostimulatora...

Prognozno-izveštajna služba

Poslovi Prognozno-izveštajne službe u oblasti zaštite bilja

Oblast stočarstva

Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva

Poljoprivredna stručna služba

O nama

Poljoprivredna stručna služba Sombor radi već duži niz godina kao poljoprivredna stručna služba za teritoriju opština Sombor, Apatin i Odžaci sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, kako u oblasti biljne tako i oblasti stočarske proizvodnje. Zapošljava 26 radnika i to 13 sa visokom stručnom spremom. Pročitaj više

U okviru PSS Sombor postoje

tri dobro opremljene laboratorije

Semenska laboratorija koja vrši kompletno ispitivanje kvaliteta semena, merkantilne robe (vlaga, nečistoća, sadržaj ulja, proteina i drugo)

Hemijska laboratorija koja vrši usluge analize poljoprivrednog zemljišta, vode za navodnjavanja, mineralnih đubriva, stočne hrane i komponenti za njenu proizvodnju

Fitopatološka laboratorija vrši usluge zdravstvenog pregleda robe biljnog porekla, zdravstveni pregled useva u polju.

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Poseti sajt