Poslednje objave

Uticaj toplotnog stresa na kukuruz

28. 09. 2023. | zanimljivosti

Uticaj toplotnog stresa na kukuruz

Opširnije

Biostimulatori i njihov uticaj

28. 09. 2023. | zanimljivosti

Biostimulatori i njihov uticaj

Opširnije

Održani Dani polja Donau soja

05. 09. 2023. | novosti

Dana 31.08.2023 u organizaciji Donau soje, Poljoprivredne stručne službe Sombor i kompanije Agri Business Partner u Lugovu pored Sombora održan je 10. jubilarni Dan polja održive soje

Opširnije

DAN POLJA JESENJIH KUTURA 2023

04. 09. 2023. | novosti

Dana 01.09.2023. godine sa po;etkom u 10.30 ;asova odr#an je Dan polja jesenjih kultura 2023 godne u organiyaciji PSS Sombor.

Opširnije

Učešće PSS "Sombor" na 11. Internacionalnoj konferenciji "Agriculture and Food” u periodu od 14.08. do 17.08.2023. godine Bugarskoj

04. 09. 2023. | novosti

U periodu od 14.-17.08.2023. u gradu Burgasu, u Bugarskoj održana je 11. Internacionalna konferencija"Agriculture and Food". Na konferencijama je aktivno učestvovalo 37 zemalja . Rad  konferencija se odvijao kako putem predavanja tako i putem poster-sekcija.

Opširnije

Uticaj reciklaže na očuvanje životne sredine

01. 09. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Recikliranje je jedan od najbitnijih stavki za očuvanje životne sredine. Predstavlja proces prikupljanja i obrade materijala sa ciljem izrade novih proizvoda od već korišćenog materijala. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti u koliko se pravilno sakupe, razvrstaju i ponovo prerade. Proces reciklaže počinje razvrstavanjem otpada u posebne kontejnere za staklo, papir, plastiku i dr. i na takav način  doprinosimo zaštiti životne sredine i štednji prirodnih resursa. Međutim, postoje materijali koji se ne mogu reciklirati na uobičajen način. Tu spadaju električni i elektronski otpad ( baterije, kućni aparati, monitori...

Opširnije

DANI POLJA JESENIH KULTURA

25. 08. 2023. | novosti

Dani polja jesenih kultura će se održati 1. septembra 2023. godine

Opširnije

Zaštita kukuruza

22. 08. 2023. | pis

Na području delovanja RC Sombor,  usevi kukuruza se nalaze u različitim fazama razvića ploda i sazrevanja (BBCH 73-83). Vizuelnim pregledom useva semenskog i merkantilnog kukuruza,kao i kukuruza šećerca, i dalje se registruje  prisustvo sveže položenih jajnih legala kao i janih legala pred piljenje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) na preko 10 % biljaka.

Opširnije

PSS Sombor u akciji očuvanja životne sredine

21. 08. 2023. | novosti

USPEŠNO SPROVEDENA AKCIJA „Prikupljanje ambalažnog otpada od pesticida na području Zapadnobačkog okruga “ U 2023. Bez primene pesticida, oko jedne trećine useva bilo je uništeno zbog bolesti, zaraze ili štetočina

Opširnije

Donau Soja Dan polja održive proizvodnje soje

21. 08. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Dana 31.08.2023.  u Lugovu – PIK VII uprava PSS SOMBOR u saradnji  sa  kompanijom Donau  Soja održaće  deseti „Donau Soja Dan polja održive proizvodnje soje“. Imaćete priliku da vidite sortne i herbicidne oglede iz zaštite bilja. 

Opširnije

Zašto baš mi

Uloga stručne službe

Poslovi savetodavne službe

u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, rad sa odabranim gazdinstvima, održavanje predavanja, seminara, kurseva, dana polja, izložbi i drugi oblici edukacije

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Rad na poslovima unapređenja poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o semenu, zemljištu, zaštiti bilja i drugih

Ogledi i prezentacija rezultata

Izvođenje ogleda na sopstvenom oglednom polju i parcelama poljoprivrednih proizvođača, iz oblasti ispitivanja sorti i hibrida, đubriva, pesticida, biostimulatora...

Prognozno-izveštajna služba

Poslovi Prognozno-izveštajne službe u oblasti zaštite bilja

Oblast stočarstva

Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva

Poljoprivredna stručna služba

O nama

Poljoprivredna stručna služba Sombor radi već duži niz godina kao poljoprivredna stručna služba za teritoriju opština Sombor, Apatin i Odžaci sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, kako u oblasti biljne tako i oblasti stočarske proizvodnje. Zapošljava 26 radnika i to 13 sa visokom stručnom spremom. Pročitaj više

U okviru PSS Sombor postoje

tri dobro opremljene laboratorije

Semenska laboratorija koja vrši kompletno ispitivanje kvaliteta semena, merkantilne robe (vlaga, nečistoća, sadržaj ulja, proteina i drugo)

Hemijska laboratorija koja vrši usluge analize poljoprivrednog zemljišta, vode za navodnjavanja, mineralnih đubriva, stočne hrane i komponenti za njenu proizvodnju

Fitopatološka laboratorija vrši usluge zdravstvenog pregleda robe biljnog porekla, zdravstveni pregled useva u polju.

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Poseti sajt