Poslednje objave

Zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka

26. 02. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

Opširnije

Usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 8-9

26. 02. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 8-9  i više listova razvijeno do početka rasta stabla (BBCH 18-30).

Opširnije

Jabuka se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka

26. 02. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka  (BBCH 01-03). Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared (BBCH 00) sa punkta Apatin,

Opširnije

Lekovito povrće - Bamija

22. 02. 2021. | savetodavstvo i prilozi

 Poznata je pod nazivima okra i damini prsti. Setva bamije na otvorenom polju se obavlja kada prođe opasnost od niskih temperatura i mraza. Minimalna temperatrura klijanja iznosi od 15 ºC do17 ºC, a optimalna od 29 ºC do 30 . Za vegetativni rast potrebno je najmanje 15 ºC, a normalno raste tek iznad 20 ºC. Temperture niže od 10 ºC izazivaju jači zastoj u rastu, kao i one iznad 40 ºC. I najmanji mraz može uništiti biljku. U početnom periodu bamija raste veoma usporeno i tada je veoma osetljiva na nedostatak vode, pa je potrebno navodnjavati. Nakon pojave drugog lista, bamiju je potrebno prihraniti kako...

Opširnije

Značaj ispitivanje lakopristupačnog azota u zemljištu primenom N-min metode i pravilan izbor azotnog djubriva

21. 02. 2021. | savetodavstvo i prilozi

N-min metodom vrši se određivanje količine rezidualnog mineralnog azota u zemljištu rano u proleće pre kretanja vegetacije. Poznato je, da je azot hranljivi elemenat koji veoma često presudno utiče na visinu prinosa te je veoma bitno da se pravilno odredi količina azotnih đubriva koja će se primenuti. Da bi se odredila potrebna količina azotnih đubriva, veoma važnu ulogu imaju rezultati analize zemljišta izvršene po N-min metodi. Tek nakon izvršene analize i saznanja o sadržaju lakopristupačnog azota u zemljištu, možemo odrediti količinu koja biljkama nedostaje za njihov pravilan rast i razvoj. Uzorkovanje...

Opširnije

ZDRAVSTVENO STANJE OZIMOG JEČMA

19. 02. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor usevi ječma se nalaze u fazi bokorenja ( od 4 sekundarna stabla vidljiva do 8 sekundarnih stabala vidljivo BBCH 24-BBCH 28).

Opširnije

Zašto baš mi

Uloga stručne službe

Poslovi savetodavne službe

u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, rad sa odabranim gazdinstvima, održavanje predavanja, seminara, kurseva, dana polja, izložbi i drugi oblici edukacije

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Rad na poslovima unapređenja poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o semenu, zemljištu, zaštiti bilja i drugih

Ogledi i prezentacija rezultata

Izvođenje ogleda na sopstvenom oglednom polju i parcelama poljoprivrednih proizvođača, iz oblasti ispitivanja sorti i hibrida, đubriva, pesticida, biostimulatora...

Prognozno-izveštajna služba

Poslovi Prognozno-izveštajne službe u oblasti zaštite bilja

Oblast stočarstva

Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva

Poljoprivredna stručna služba

O nama

Poljoprivredna stručna služba Sombor radi već duži niz godina kao poljoprivredna stručna služba za teritoriju opština Sombor, Apatin i Odžaci sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, kako u oblasti biljne tako i oblasti stočarske proizvodnje. Zapošljava 26 radnika i to 13 sa visokom stručnom spremom. Pročitaj više

U okviru PSS Sombor postoje

tri dobro opremljene laboratorije

Semenska laboratorija koja vrši kompletno ispitivanje kvaliteta semena, merkantilne robe (vlaga, nečistoća, sadržaj ulja, proteina i drugo)

Hemijska laboratorija koja vrši usluge analize poljoprivrednog zemljišta, vode za navodnjavanja, mineralnih đubriva, stočne hrane i komponenti za njenu proizvodnju

Fitopatološka laboratorija vrši usluge zdravstvenog pregleda robe biljnog porekla, zdravstveni pregled useva u polju.

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Poseti sajt