Poslednje objave

Rezistentnost na herbicide

20. 04. 2021. | savetodavstvo i prilozi

Flajer koji je urađen ove godine u saradnji sa svim savetodavcima za zaštitu bilja koji su učestvovali u monitoringu korova.

Opširnije

Zaštita jabuke

18. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi od   većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do početak cvetanja, oko 10% cvetova otvoreno (BBCH 59-61).

Opširnije

Zaštita koštičavog voća 

18. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, koštičave voćne vrste (trešnja, višnja, šljiva) se, u zavisnosti od vrste, lokaliteta  i sortimenta nalaze u fenofazama od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon, punog cvetanja (višnja i šljiva)  do cvetovi se smežuravaju, većina latica je opala (BBCH 59-67).

Opširnije

Setva suncokreta

13. 04. 2021. | novosti

Suncokret je biljka širokog plodoreda. To znači da se na površinama gde je gajen ne bi trebao sejati narednih 7 godina zbog bolesti i štetočina i posebno volovoda. Nakon uljanih kultura kao što su soja ili uljana repica (u poslednje vreme sve aktuelnija i raširenija) suncokret ne bi trebalo sejati 4 godine. U drugom pogledu suncokret nije preterano zahtevan prema predusevu tako da i strnine i okopavine dolaze u obzir.

Opširnije

Zaštita pšenice

12. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazama od početka rasta stabla do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30-31).

Opširnije

Zašto baš mi

Uloga stručne službe

Poslovi savetodavne službe

u oblasti biljne i stočarske proizvodnje, rad sa odabranim gazdinstvima, održavanje predavanja, seminara, kurseva, dana polja, izložbi i drugi oblici edukacije

Unapređenje poljoprivredne proizvodnje

Rad na poslovima unapređenja poljoprivredne proizvodnje na osnovu Zakona o semenu, zemljištu, zaštiti bilja i drugih

Ogledi i prezentacija rezultata

Izvođenje ogleda na sopstvenom oglednom polju i parcelama poljoprivrednih proizvođača, iz oblasti ispitivanja sorti i hibrida, đubriva, pesticida, biostimulatora...

Prognozno-izveštajna služba

Poslovi Prognozno-izveštajne službe u oblasti zaštite bilja

Oblast stočarstva

Poslovi sprovođenja selekcijskih mera u oblasti stočarstva

Poljoprivredna stručna služba

O nama

Poljoprivredna stručna služba Sombor radi već duži niz godina kao poljoprivredna stručna služba za teritoriju opština Sombor, Apatin i Odžaci sa ciljem unapređenja poljoprivredne proizvodnje na imanjima poljoprivrednih proizvođača i preduzeća, kako u oblasti biljne tako i oblasti stočarske proizvodnje. Zapošljava 26 radnika i to 13 sa visokom stručnom spremom. Pročitaj više

U okviru PSS Sombor postoje

tri dobro opremljene laboratorije

Semenska laboratorija koja vrši kompletno ispitivanje kvaliteta semena, merkantilne robe (vlaga, nečistoća, sadržaj ulja, proteina i drugo)

Hemijska laboratorija koja vrši usluge analize poljoprivrednog zemljišta, vode za navodnjavanja, mineralnih đubriva, stočne hrane i komponenti za njenu proizvodnju

Fitopatološka laboratorija vrši usluge zdravstvenog pregleda robe biljnog porekla, zdravstveni pregled useva u polju.

Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Srbije

Poseti sajt