GRINJE U SOJI 

U usevima soje u uslovima visokih temperatura i suše javljaju se grinje. Kako prepoznati da su grinje prisutne i kako ih suzbijati?

Grinje kao štetočine soje obično se javljaju u letnjem periodu kada su vrlo visoke temperature  i suvo vreme koje je idealno za razvoj ove štetočine.

Na usevu soje mogu se identifikovati dve vrste: koprivina grinja (Tetranycus urticae) i atlanska grinja (Tetranycus atlanticus).

Grinje su žućkaste boje jedva vidljive golim okom.

Štete prave tako što sisaju biljne sokove sa naličja lista.

Na licu lista štete se uočavaju u obliku sitnih sivkastih pega.

Kad je jači napad uništava se zelena boja lista. List dobija žutu, pa crvenkastu boju, suši se i otpada.

Sa donje strane lista kod jakog napada nalazimo paučinaste niti a pregledom na binokularu uočavaju se grinje.

U početku pojavljuju se po rubu parcele ili na uvratinama a može se javiti i u unutrašnjosti parcele u vidu oaza.

Ukoliko se ne prati pojava ova štetočina zahvata celu parcelu i može da napravi značajne štete u usevu.

Sa pregledom na prisutnost ove štetočine treba krenuti čim porastu temperature. Pravovremenim uočavanjem štetočine, na vreme uraditi suzbijanje samo na mestima prve pojave i na taj način sprečiti širenje u parceli, a pri tom smanjiti upotrebu sredstava za zaštitu bilja.

Suzbijanje grinja u soji

Za suzbijanje mogu se koristiti sledeći preparatii: Abastate(Abamektin)+ Uranius(Etkosazol), Sanmite 20-WP-( piridaben), Envidor- (Spirodiklofen), Ortus 5 SC- (Fenpiroksimat), Apollo 50 SC-(Klofentezin), Neoron 500 EC- ((brompropilat),Nissorun 10 EC- (Heksitiazoks), Demitan 200-SL-(Fenazakvin), Talstar 10 EC- (bifentrin) Basudin 600 EW-(Diazomet) i drugi.

Tretitanje treba obaviti u večernjim časovima kada prođu dnevne žege.

Preporuka je da se tretiranje radi sa većom količinom vode po ha, najmanje 800 lit/ha. Ttetman treba ponoviti za 10 dana.

 

 

 

 

               

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 08. 07. 2024. u kategoriji savetodavstvo i prilozi