savetodavstvo i prilozi

Zaštita suncokreta i kukuruza

07. 05. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva suncokreta i kukuruza. Na parcelama na kojima je setva sprovedena ranije, suncokret i kukuruz su u fazi od kotiledona do razvijena 2 lista (BBCH 09-12).

Opširnije

Zaštita šećerne repe

07. 05. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor usevi šećerne repe se, u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od vidljiv prvi par listova veličine graška , još neotvoren do 6 listova razvijeno ( BBCH 11-16).

Opširnije

Zaštita pšenice

07. 05. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor, usevi pšenica se u zavisnosti od datuma setve i sortimenta  nalaze u fenofazi od faze zastavičara do početka klasanja (BBCH 47-51).

Opširnije

Zaštita jabuke

07. 05. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi u fenofazi kraj cvetanja; sve latice opale, do početka razvoja ploda, plod dostigao veličinu 10 – 20 mm, drugo opadanje plodova (BBCH 71-73). Padavine najavljene za sredinu sledeće nedelje usloviće ostvarenje uslova za infekciju od strane  prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Opširnije

Zaštita jabuke 

03. 04. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor zasadi jabuka se nalaze fenofazi od prvi listovi otvoreni do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (11-55 BBCH). Za Zapadnobački okrug za petak u najavi imamo padavine koje uz prisustvo zrelih askospora i osetljivu fenofazu jabuke mogu dovesti do ostvarenja uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Opširnije

Zaštita koštičavog voća 

03. 04. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor, zasadi  koštičavog voća se nalaze , u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u različitim fazama : -šljiva, u  fazi početka cvetanja –pojedinačni cvetovi bele boje, još uvek zatvoreni, do faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 56-59).

Opširnije

Zaštita šećerne repe

03. 04. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva šećerne repe. Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu,  na punktu Gakovo, svakodnevno se očitavaju ulovi prezimljavajućih imaga repine pipe Bothynoderes punctiventris.

Opširnije

Trovanje pesticidima i prva pomoć

02. 03. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Pesticidi-sredstva za zaštititu bilja spadaju u otrovne materije. Do trovanja dolazi najčešće usled nepravilnog rukovanja pesticidima, usled greške ili nesrećnim slučajem. Znatan broj pesticida, a posebno insekticida koji se danas koriste u zaštiti bilja predstavljaju jake otrove za čoveka, domaće životinje, pčele, ribe, ptice.

Opširnije

Zaštita koštičavog voća 

27. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor , trešnja se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi od mirovanja ( sorte Ferrovia, Kordia, Regina) do početka bubrenja pupoljaka ( sorta Carmen). I u ostalim zasadima koštičavog voća (šljiva i višnja) pupoljci su u zavisnosti od sortimenta u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Opširnije

ZDRAVSTVENO STANJE  USEVA ULJANE REPICE

24. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području opština Sombor,Apatin i Odžaci  usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19), do faze početak rasta stabla (BBCH 30).

Opširnije
  123 » >>