savetodavstvo i prilozi

  NAJZNAČAJNIJE BOLESTI U JEČMU

30. 01. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Obilaskom terena na nekim ječmovima osim žućenja koje je najčešće posledica abiotskih faktora (temperaturna kolebanja, manjak hranjiva, neadekvatan pH, ostaci herbicida, izmrzavanja), uočeni su i simptomi sočivaste pegavosti ( Rhynchosporium secalis) mrežaste pegavosti ječma (Pyrenophora teres),rđa ječma ( Puccinia hordei ) i pepelnica žita ( Erysiphae graminis ).

Opširnije

Pripremanje silaže

19. 01. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Siliranje je način konzervisanja biljaka i njihovih sporednih proizvoda vlažnim putem. Postiže se vrenjem silirane mase u odsustvu vazduha. Vrenje počinje od stavljanja u silos i nabijanja mase, a ispoljava se u burnim procesima previranja.

Opširnije

Održana prezentacija rezultata ogleda u 2022. godini

18. 01. 2023. | savetodavstvo i prilozi

U sredu, 18. januara 2023.god. sa početkom u 10h, PSS "Sombor" je u Edukativnom centru za poljoprivrednike u Somboru, organizovao  sastanak s  ciljem predstavljanja rezultata ogleda u 2022. god. iz oblasti ratarstva i zaštite bilja kao i davanje preporuka za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2023. godini. Nakon pozdravne reči i uvodnog izlaganja direktora PSS " Sombor"-a Vladimira Sabadoša usledila su izlaganja rezultata ogleda savetodavaca PSS "Sombor"-a. Mirjana Zorić je govorila  o rezultatima  herbicidnih i fungicidnih ogleda u soji, suncokretu, kukuruzu i šećernoj repi, Jelena Ivan o rezultatima ogleda...

Opširnije

IZBOR ZEMLJIŠTA ZA GAJENJE PASULJA I BORANIJE

26. 12. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Seme pasulja i boranije sadrži dosta belančevina, a skoro da nema u sebi masti. Zbog toga mu za klijanje i nicanje potrebno dosta vode. U povoljnim uslovima može da nikne brzo, a u nepovoljnim lako istrune. Osim toga, ove vrste iznose svoje, prilično krupne kotiledone, iznad površine zemlje prilikom nicanja. Da bi nicanje bilo brzo, ujednačeno i sa neoštećenim kotiledonima postavljaju se visoki zahtevi prema kvalitetu zemljišta i obrade.

Opširnije

Значај цинка (Zn) у исхрани људи, биљака и животиња

26. 12. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Цинк (Zn) је неопходан за раст животиња, људи и биљака, учествује у разним ензимским реакцијама, синтези протеина, преносу енергије и другим метаболичким процесима. Недостатак цинка не утиче само на биљке успоравајући њихов раст и принос, већ утиче и на људска бића. Више од 3 милијарде људи широм света пати од недостатка цинка, посебно је распрострањен тамо где се исхрана становништва заснива на житарицама, где се цинк губи током прераде.

Opširnije

Kosidba lucerke

23. 12. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Kosidba lucerke može da bude različito podešena, kako bi se dobili različiti prinosi, kvalitet i trajnost lucerišta. Košenjem lucerke u starijim fazama razvića opada hranljiva vrednost krme, ali prinos suve materije i sadržaj šećera u krmi i korenu rastu do faze punog cvetanja. Košenjem u početku cvetanja (10% cvetalih biljaka) najbolje se kombinuju optimalni prinos, hranljiva vrednost i dužina trajanja lucerišta. Za izbor sistema kosidbe mogu da se koriste faze razvoja biljaka lucerke, fiksni intervali ili pojava i razvoj pupoljaka. Sva tri metoda mogu da se koriste za određivanje vremena košenja.

Opširnije

Izbor parcele i osnovna obrada zemljišta za gajenje soje

23. 12. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Soja najbolje uspeva na dubokim,plodnim zemljištima dobrih fizičkih osobina, odnosno dobrog vodnog , vazdušnog i toplotnog režima. Najbolji prinosi soje ostvaruju se na černozemu, livadskom zemljištu kao i na dubokom aluvijalnom zemljištu. Soja se može uspešno gajiti i na smonicama i gajnjačama,ali se mora obratiti pažnja na kvalitetnu i blagovremenu osnovnu obradu zemljišta. Teška, zbijena, hladna i veoma vlažna zemljišta nisu pogodna za gajenje soje. Izrazito laka,rastresita zemljišta koja su veoma propusna i nedovoljno vlažna nepogodna su za proizvodnju soje. Najpovoljnija pH vrednost zemljišnog rastvora za proizvodnju...

Opširnije

Pravovremena i efikasna zaštita od poleganja rasada

22. 12. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Poleganje rasada je bolest koja uzrokuje najveće štete u proizvodnji rasada povrtarskih kultura. Prouzrokovači bolesti su gljivice iz roda Phytium spp, a naziv poleganje rasada proizilazi iz toga što krajnji simptom jesu polegle biljke koje propadaju.

Opširnije

Ishrana biljaka fosforom

04. 12. 2022. | savetodavstvo i prilozi

Biljke tokom svog rasta i razviće treba da usvoje određenu količinu hranljivih elemenata. U koliko ih ne mogu usvojiti iz zemljišta oni „boluju“ a u koliko ih ima u suvišku mogu biti otrovni za nju. Fosfor kao jedan od tri najzančajnija elemenata koje biljke usvajaju i u zemljištu je prisutan oko 0,15%.  Najveće potrebe biljaka za fosforom javljaju se u najranijim fazama njihovog razvoja, tokom formiranja korenovog sistema kao i u fazama cvetanja i formiranja ploda. Unošenjem fosfora u zemljište pre setve ozimih kultura povoljno utiče na otpornost biljaka na niske temperature a samim tim ublažuje  i nepovoljno...

Opširnije

  123 » >>