savetodavstvo i prilozi

REPINA PIPA

01. 04. 2024. | savetodavstvo i prilozi

 Setva šećerne repe toku,a pojedini usevi su u nicanju. U feromonskim klopkama za običnu repinu pipu (Bothynoderes punctiventris) na prošlogodišnjem repištu  su registrovani ulovi. Obična repina pipa je izuzetno opasna u početnom periodu razvoja useva šećerne repe, naročito u fazi klijanja i nicanja, dok je usev još slab i sa oskudnom lisnom masom, pa sve do pojave dva do četiri prava lista.

Opširnije

ZAŠTITA ŠLJIVE U NAREDNOM PERIODU

01. 04. 2024. | savetodavstvo i prilozi

U šljivicima postoji rizik od napada šljivinih osa i prouzrokovača bolesti. Ranije sorte šljiva (Čačanska rana, Čačanska lepotica i dr.) su u fazi precvetavanja, dok su kasnije sorte (Stenlej, Valjevka i dr.) u punom cvetanju. 

Opširnije

U regionu Sombora otpočelo je rasađivanje kupusnjača za ranu proizvodnju. Preporučuju se mere zaštite od kupusne muve!

29. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja PIS regionalnog centra Sombor, u toku je rasađivanje ranog kupusa. Na lepljivim klopkama postavljene u useve kupusa registruju se ulovi odraslih jedinki kupusne muve (Delia radicum).  Kupusna muva je štetočina koja napada sve kupusnjače ali je najštetnija za rani kupus, karfiol i kelj. Ova muva ima 2-3 generacije od kojih je najštetnija prva. Ženke polažu jaja u grupicama od 2-10 na korenov vrat ili ispod grudvica i manjih pukotina, u neposrednoj blizini biljaka.

Opširnije

Vreme je za primenu preparata na bazi bakra u zasadima leske.

25. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području Zapadnobačkog okruga zasadi leske se nalaze u fazi razvoja lista (BBCH 10-11). Za naše područje se padavine najavljuju od kraja vikenda što će stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane prouzrokovača bakterioznih oboljenja.

Opširnije

Šljive ulaze u fazu cvetanja-pre kiše treba sprovesti tretman u cilju zaštite od monilioza. 

19. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja regionalnog centra Sombor, zasadi šljiva se nalaze u fazi od cvetni pupoljci zatvoreni svetlozelenim ljuspicama, ali su ljuspice formirane do većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 54-59).  U narednih nekoliko dana šljive će ući u fazu cvetanja. U ovoj fazi i u uslovima povećane vlažnosti, šljiva je veoma osetljiva na infekciju od strane prouzrokovača monilioze ili sušenja cvetova, grančica i mrke truleži plodova koštičavog voća (Monilinia laxa). 

Opširnije

Vreme je za prvi fungicidni tretman u usevima ozimih ječmova

19. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih ječmova se nalaze u fazi rasta stabljike (od početka rasta stabla do faze prvog kolenca - BBCH 30-31). Vizuelnim pregledom useva uočeno je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti ječma (prouz Pyrenophora teres) na 50-75 % biljaka dok su simptomi pepelnice strnih žita (prouz Erysiphe graminis) uočeni na 10-15 % biljaka, rđe ječma (prouz Puccinia hordei) na do 10% biljaka kao i sočivaste pegavosti (prouz Rhynchosporium secalis) na 10% biljaka.

Opširnije

ZEMLJIŠNE ŠTETOČINE

01. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Sa smanjenjem broja aktivnih materija, a time i insekticida za suzbijanje zemljišnih štetočina, u narednom periodu možemo očekivati sve veće probleme i štete od zemljišnih štetočina u proizvodnji, pre svega okopavina i povrtarskih korenasto krtolastih biljaka.

Opširnije

Pravilan izbor azotnog đubriva

01. 03. 2024. | savetodavstvo i prilozi

 Prilikom izbora azotnog đubriva, mora se obratiti pažnja na niz karakteristika koje to  đubrivo sadrži.To se pre svega odnosi na  sadržaj i oblik azota, mogućnost primene, način čuvanja i manipulacije, eventualne štetne efekte na biljke i zemljište koje se mogu javiti usled nepravilne primene. Kod nas najveću primenu su našli AN sa 34% N i UREA sa 46 % N.  AN- amonijum-nitrat, đubrivo koje je dobro rastvorljivo i ima veliku sposobnost upijanja vode sa porastom temperature. Usled velike rastvorljivosti u vodi, ovo đubrivo odmah prelazi u zemljišni rastvor i tom prilikom se disocira na...

Opširnije

Vreme je za zimsko tretiranje koštičavog voća 

27. 02. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području RC Sombor, zasadi koštičavog voća(  šljive,višnje  i trešnje)  se nalaze u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01). U fenofazi mirovanja i bubrenja pupoljaka , a po obavljenoj rezidbi, potrebno je sprovesti tretman (tzv plavo prskanje) U ovim fenofazama potrebno je sprovesti tretman koji za cilj ima  smanjenje infektivnog potencijala prouzrokovača: 

Opširnije

Stanje u usevima uljane repice 

12. 02. 2024. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor usevi uljane repice se nalaze u fenofazi razvoja lista –od 9 i više listova razvijeno do formiranja sekundarnih stabala: dva sekundarna stabla vidljivo (BBCH 19-22). Vizuelnim pregledom je registrovano prisustvo imaga  male repičine pipe (Ceuthorrynchus quadridens) .

Opširnije
  123 » >>