savetodavstvo i prilozi

Stanje ozimih useva i prolecna setva na području PSS Sombor

17. 05. 2021.

Na području opština Sombor, Apatin i Odžaci za 2021 godinu aktuelna je sledeća setvena struktura. Ozima pšenica je posejana na 26300 ha , ozimi ječam na 4510 ha, a uljana repica na oko 1850 ha. Što se tiče glavnih jarih ratarskih useva – kukuruz je posejan na 58900 ha, šećerna repa na 8500 ha, suncokret na 10230 ha, soja na 23000 ha i razno krmno bilje a najviše lucerka je na 4800 ha. Procena je da je pod povrćem oko 3800 ha.

Опширније

Folijarna prihrana

04. 05. 2021.

Ishrana biljaka preko korena, naročito kod većine poljoprivrednih kultura, od prevashodnog je značaja za porast i razvoj biljaka, odnosno njihovu proizvodnost, koju izražavamo veličinom prinosa. Hraniva koja se unose u zemljište mogu se dodavati kao organska i mineralna đubriva, preko zemljišta, folijarno i fertirigacijom.Smatra se da unošenje hranljivih elemenata preko zemljišta tokom vegetacije ne daje očekivane rezultate, naročito u periodu suše kada zbog nedovoljne količine padavina hranljivi elementi postaju  neaktivni i na taj način nedostupni biljkama, pa se u takvim slučajevima primenjuje folijarna prihrana...

Опширније

FACELIJA (Phacelia tanacetifolia L.)

28. 04. 2021.

Facelija (Phacelia tanacetifolia L.) se koristi kao medonosna biljka a koristi se i kod mešanog cveća. Može se koristiti i za zelenišno đubrenje.

Опширније

PROIZVODNJA BELE SLAČICE (Sinapis alba L.)

28. 04. 2021.

Bela slačica (Sinapis alba L.) je jednogodišnja biljka. Koren joj je vretenast, dobro razvijen. Stabljika je uspravna, razgranata, maljava, visine od 50 do 80 centimetara.

Опширније

Proizvodnja lavande (Lavandula angustifolia L.)

23. 04. 2021.

Životni vek samonikle i gajene lavande je do 30 godina. Koren joj je drvenast, vrlo račvast i prodire duboko u zemljište.

Опширније

Proizvodnja prosa (Panicum miliaceum L.)

23. 04. 2021.

Zrno prosa upotrebljava se za ishranu domaćih životinja, naročito za ishranu peradi i ptica. Cela biljka može se koristiti za ishranu stoke u zelenom stanju ili sušena.

Опширније

Rezistentnost na herbicide

20. 04. 2021.

Flajer koji je urađen ove godine u saradnji sa svim savetodavcima za zaštitu bilja koji su učestvovali u monitoringu korova.

Опширније

Ishrana kukuruza

09. 04. 2021.

Ishrana kukuruza, kao jedan od najvažnijih agrotehničkih mera u proizvodnji, ima izuzetan značaj, jer biljke tokom celog svog vegetacionog perioda usvajaju veliku količinu asimilativa. Najveći značaj imaju glavni elementi ishrane azot, fosfor i kalijum. Azot iz zemljišta biljke usvavaju u obliku nitratnog i amonijačnog jona što nam ukazuje da dinamika usvajanja ovog elementa od strane korenovog sistema usklađena sa porastom biljke. U većim količinama biljke ga usvajaju u početnim fazama rasta i razvića sve do faze voštane zrelosti kada se naglo smanjuje i počinje translokacija ovog elementa iz vegetativne u generativne...

Опширније

  123 » >>