savetodavstvo i prilozi

Zdravstveno stanje u usevima ozimog ječma

27. 11. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Usevi ječma se nalaze u fazi razvoja listova 2 do 4 lista razvijeno  do faze bokorenja u zavisnosti od vremena setve. Vizuelnim pregledom useva ječma registrovano je prisustvo simptoma mrežaste pegavosti lista ječma (Pyrenophora teres) na do 20% biljaka i simptomi sočivaste pegavosti ječma (Rhynchosporium secalis) na pojedinačnim  biljkama.

Opširnije

Virus  uljane repice

10. 11. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Turnip yellow virus (TuYV) najvažniji je virus koji napada uljanu repicu, a može smanjiti prinose i do 1.000 kg po hektaru.  I dok primarna infekcija nastaje u jesen, od sredine oktobra, kod sekundarne infekcije  se posredstvom prenosica - lisnih vaši ili drugih ubadajućih ili sisajućih insekata, virus  širi po celom usevu, što može dovesti i do  gubitka  prinosa i do 15 posto.

Opširnije

TEŽAK REPRODUKTIVNI POREMEĆAJ KOD KRAVA

10. 11. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Opširnije

Zaštita ozimih strnina 

01. 11. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor setva ozime pšenice je pri kraju. Zbog nepovoljnih vremenskih uslova (nedostatak padavina)u Zapadnobačkom okrugu najveći deo površina pod ozimim ječmom i pšenicom  je posejan u drugoj dekadi oktobra pa se ti usevi nalaze u fenofazi od nicanja do razvijena 1-2 lista ( BBCH 11-12).

Opširnije

PLAMENJAČA I SIVA TRULEŽ ZELENE SALATE

30. 10. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Plamenjača je gljivično oboljenje koje napada zelenu salatu, naročito u jesen kada vremenski uslovi pogoduju razvoju ovog oboljenja. Zbog toga je važno zaštititi jesenji zasad zelene salate i preduzeti neophodne mere. Plamenjača je gljivično parazitsko oboljenje zelene salate koje se može javiti i u plastenicima i na otvorenom. Simptomi su joj pojava pega na listovima koji su prvo svetlozelene, zatim žute i na kraju smeđe boje. Kada zaraza već poodmakne u razvoju, na naličju lista se može uočiti sivo-bela prevlaka.

Opširnije

Zaštita koštičavog voća 

30. 10. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor zasadi koštičavog voća se nalaze u fenofazi od od početka obezbojavanja lišća do 70% opadanja lišća (BBCH 92-96). U fenofazi kada opadne do 70 % lisne mase proizvođačima se preporučuje jesenji tretman bakarnim preparatima koji za cilj ima dezinfekciju stabala i suzbijanje prezimljujućih formi patogena čime se  smanjuje se infektivni potencijal prouzrokovača biljnih bolesti poput:

Opširnije

Zaštita uljane repice

27. 10. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor usevi uljane repice iz ranijeg roka iz prvih rokova setve nalaze se u fazi 6-8 listova (BBCH 16-18), dok su usevi iz kasnih rokova setve u fazi 1-2 razvijena lista (BBCH 11-12).

Opširnije

Kalijum u ishrani biljaka

10. 10. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Kalijum je takođe jedan od tri, pored azota i fosfora, najvažniji elemenat  u ishrani biljaka. Najviše ga ima u mladim delovima biljaka i utiče na fotosintesu, sintezu proteina, nakupljanje ugljenih hidrata, uključen je u usvajanju vode iz zemljišta, zadržavanju vode u biljkci i biljnom tkivu, na otpornosti biljaka prema niskim temperaturama i bolestima i dr. Potrebe biljaka  za kalijumom su različite a s obzirom da se on u zemljištu nalazi u malom procentu, svega oko 2%. Javlja se potreba za dodavanjem kalijumovih đubriva, naročito kod biljaka koji imaju veliku potrebu za kalijumom kao što su kukuruz,...

Opširnije

NAJZNAČAJNIJE BOLESTI VINOVE LOZE

05. 10. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Vinova loza  je biljka koja nam donosi ukusno i osvežavajuće vino, takođe može biti podložna raznim bolestima. PEPELNICA VINOVE LOZE Simptomi se prvo javljaju na listovima, u vidu pepeljastih pega. Pored simptoma na listovima, mogu se javiti i na lastarima i cvetovima. Najveće štete pravi na bobicama, koje su osetljive od zametanja do šarka (promene boje).

Opširnije

Uticaj reciklaže na očuvanje životne sredine

01. 09. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Recikliranje je jedan od najbitnijih stavki za očuvanje životne sredine. Predstavlja proces prikupljanja i obrade materijala sa ciljem izrade novih proizvoda od već korišćenog materijala. Mnoge otpadne materije se mogu ponovo iskoristiti u koliko se pravilno sakupe, razvrstaju i ponovo prerade. Proces reciklaže počinje razvrstavanjem otpada u posebne kontejnere za staklo, papir, plastiku i dr. i na takav način  doprinosimo zaštiti životne sredine i štednji prirodnih resursa. Međutim, postoje materijali koji se ne mogu reciklirati na uobičajen način. Tu spadaju električni i elektronski otpad ( baterije, kućni aparati, monitori...

Opširnije

  123 » >>