savetodavstvo i prilozi

Prirodni uslovi za gajenje leske

02. 05. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Da bi gajenje lešnika bilo uspešno I da bi prinosi bili zadovoljavajući, mora se voditi računa o nizu faktora koji utiču da proizvodnja bude rentabilna. Zato je veoma bitno poznavati biljku, uslove koje njoj odgovaraju, tehnologiju proizvodnje…Leska uspeva na različitim tipovima zemljišta i nadmorskim visinama. Prilikom podizanja proizvodnih zasada, treba imati u vidu da je leska heliofit, da voli toplotu i da posebno treba obratiti paznju na ekološke činioce pri izboru terena. Leska voli terene zaštićene od jakih i hladnih vetrova  kao i terene sa što manjom temepraturnom razlikom u toku godine. Optimalna...

Opširnije

Zaštita jabuke 

03. 04. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor zasadi jabuka se nalaze fenofazi od prvi listovi otvoreni do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (11-55 BBCH). Za Zapadnobački okrug za petak u najavi imamo padavine koje uz prisustvo zrelih askospora i osetljivu fenofazu jabuke mogu dovesti do ostvarenja uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Opširnije

Zaštita koštičavog voća 

03. 04. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor, zasadi  koštičavog voća se nalaze , u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u različitim fazama : -šljiva, u  fazi početka cvetanja –pojedinačni cvetovi bele boje, još uvek zatvoreni, do faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 56-59).

Opširnije

Zaštita šećerne repe

03. 04. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva šećerne repe. Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu,  na punktu Gakovo, svakodnevno se očitavaju ulovi prezimljavajućih imaga repine pipe Bothynoderes punctiventris.

Opširnije

Djubrenje maline

01. 04. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Djubrenje maline predstavlja veoma važnu meru, bez koje se ne mogu ostvariti veći prinos i kvalitet plodova. Malina spada među voćarske kulture koje najviše troše hranljive sastojke iz zemljišta, jer svake godine obrazuje veliki broj novih izdanaka i istovremeno donose obilan plod.Kao i druge voćne vrste, malina zahteva iste hranljive elemente s tim da se jedino razlikuje u pogledu količina pojedinih elemenata koje koriste. Najveće potrebe ima za kalijumom, potom za azotom a najmanje za fosforom. Koja količina i koja vrsta đubriva treba upotrebiti zavisi prvenstveno od plodnosti zemljišta, obilnosti meliorativnog đubrenja ali...

Opširnije

Trovanje pesticidima i prva pomoć

02. 03. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Pesticidi-sredstva za zaštititu bilja spadaju u otrovne materije. Do trovanja dolazi najčešće usled nepravilnog rukovanja pesticidima, usled greške ili nesrećnim slučajem. Znatan broj pesticida, a posebno insekticida koji se danas koriste u zaštiti bilja predstavljaju jake otrove za čoveka, domaće životinje, pčele, ribe, ptice.

Opširnije

Djubrenje aronije

01. 03. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Aronija je biljka koja je veoma laka za gajenje. Ona gotovo ne zahteva nikakvo tretiranje i može se gajiti integralno ili kao pak organska biljka.U pogledu kvaliteta zemljišta može se gajiti i na siromašnim zemljištima, ali ne i na kamenitim i glinovitim. Međutim, za kvalitetno gajenje aronije, potrebno je da zemljište bude bogato humusom što se postiže đubrenjem stajskim đubrivom, tresetom, kompostom i dr. Kada se koriste mineralna đubriva mora se znati da ona sadrže fosfor i kalijum koji su sporo pokretni u zemljištu tako da ih treba primenjivati u jesen ili rano u prolećen dok azotna đubriva treba koristiti dva ili tri puta...

Opširnije

Zaštita koštičavog voća 

27. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja RC Sombor , trešnja se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi od mirovanja ( sorte Ferrovia, Kordia, Regina) do početka bubrenja pupoljaka ( sorta Carmen). I u ostalim zasadima koštičavog voća (šljiva i višnja) pupoljci su u zavisnosti od sortimenta u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

Opširnije

ZDRAVSTVENO STANJE  USEVA ULJANE REPICE

24. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području opština Sombor,Apatin i Odžaci  usevi uljane repice se nalaze u fazi od 9 i više listova razvijeno (BBCH 19), do faze početak rasta stabla (BBCH 30).

Opširnije

PREPORUKA ZA PREGLED OZIMIH USEVA NA PRISUSTVO GLODARA

24. 02. 2023. | savetodavstvo i prilozi

Na području delovanja PSS Sombor , u usevima strnih žita i uljane repice i u zasadima voća je uočeno prisustvo aktivnih rupa od glodara. Kod nas su dominantne i štetne vrste kao što su poljska voluharica, poljski miš, hrčak i slepo kuče.

Opširnije