Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor šećerna repa se nalazi u fazi razvoja korena (BBCH 40).

Vizuelnim pregledom useva šećerne repe, na više lokaliteta, registrovano je povećenje broja biljaka sa simptomima od prouzrokovača pegavosti lišća repe (Cercospora beticola) u odnosu na prethodne preglede. Jutarnja rosa i registrovane temperature vazduha doprinele su povećanju broja biljaka sa pegama koje su, u zavisnosti od sortimenta, učestalosti gajenja šećerne repe i upotrebe sistema za navodnjavanje registrovane na 10% do 21% biljaka.

Trenutne padavine mogu stovriti nove povoljne uslove za infekciju i razvoj  tog patogena, pa se poljoprivrednim proizvođačima u cilju očuvanja lisne mase i sprečavanju daljeg širenja pegavosti lista šećerne repe, po stabilizaciji vremena preporučuje primena kombinacije preventivnih i sistemičnih fungicida:

Preventivni fungicidi:

·        Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 2kg/ha ili

·        Funguran OH; Blauvit (a.m. bakar-hidroksid) 2kg/ha ili

·        Nordox 75 WG (a.m. bakar-oksid) 1,25kg/ha

Sistemični fungicidi:

·        Amistar extra; Amicer  extra;Arcon exstra(a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0,6-0,75 l/ha

.        Teatar plus;Amistar gold (a.m. azoksistrobin+difenokonazol) 1l/ha ili

·        Sekvenca plus (a.m. tiofanat-metil+difenokonazol) 1,75l/ha ili

·        Propulse 250 SE (a.m. fluopiram+protiokonazol) 1-1,2l/ha  ili

·        Revyvit (a.m.mefentriflunkonazol) 1,5 l/ha ili

.         Antre plus ( a.m. tebukonazol + tiofanat-metil), 1,5 l/ha ili

·        Unify (a.m. piraklostrobin+protiokonazol) 0,75-1l/ha

·        Zamir (a.m. prohloraz+tebukonazol) 1l/ha  ili

·         Spyrale (a.m.difenokonazol+fenpropidin) 0,75 l/ha.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 08. 07. 2022. u kategoriji pis