Zdravstveno stanje uljane repice

Simptomi suve truleži

Vizuelnim pregledom useva uljane repice utvrđeno je prisustvo simptoma suve truleži uljane repice (Phoma lingam). Simptomi su registrovani na 5 % biljaka i to na pojedinačnim listovima.

Početni simptomi suve  truleži se uočavaju u jesen na donjim listovima, na kojima se mogu uočiti pege .U okviru pega se nalaze plodonosna tela gljive, piknidi sa piknosporama, koje se raznose kišnim kapima i vetrom i šire zarazu na druge biljke u usevu. Simptomi ovog patogena se mogu razviti tokom cele godine u svim razvojnim fazama uljane repice a najveće štete na usevima uljane repice nastaju ako se simptomi prošire na stablo.

 S obzirom da je procenat inficiranih biljaka ispod praga štetnosti koji prema EPPO standardu PP 2/8(1) iznosi 35-40%, mere zaštite se ne preporučuju.

RC Sombor nastavlja i u narednom periodu da prati  zdravstveno stanje useva uljene repice.

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 27. 10. 2022. u kategoriji pis