Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Sombor jabuka se nalazi na početku cvetanja - od faze crvenih pupoljaka do većina cvetova sa formiranim kruničnim laticama koje formiraju cvetnu ložu (BBCH 57-59).

Inline image

Za Zapadnobački okrug su najavljene padavine od petka koje uz osetljivu fenofazu razvoja jabuke i prisustvo infektivnog materijala u vidu zrelih askospora  prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis),mogu dovesti do stvaranja povoljnih uslova za primarne infekcije navedenim patogenom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, da pre najavljenih padavina, sprovedu tretman kombinacijom fungicida kontaktnog i sistemičnog delovanja:

·        Mankogal 8,Mankogal extra, Dithane M 45, Dithane DG Neo Tech, Nota 75 WG (a.m. mankozeb) 0,25%

 +

·        Calcio, Cormax (a.m. ciprodinil) 0,2 kg/ha  ili Chorus 50WG, Ciprodex (a.m. ciprodinil) 0,05%, Neon (a.m. ciprodinil ) 0,07 % ili Diverto, Kantor (a.m.ciprodinil) 1 l/ha.

 U zasadima u kojima je zastupljen sortiment osetljiv na prouzrokovača pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) kao i u zasadima u kojima je u prethodnim godinama registrovano prisustvo simptoma pepelnice, preporučuje se primena  fungicida  na bazi a.m. kresoksim-metil:

·        Stroby DF, Lunar, Asena- 0,02 %

Pored primene fungicida u zasadima se preporučuje i mehaničko uklanjanje zaraženih mladara.

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

 Primena insekticida u fazi cvetanja je zakonom zabranjena!

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 13. 04. 2023. u kategoriji pis