stočarstvo

OSETLJIV PERIOD PRELASKA TELADI NA KABASTU HRANU

08. 03. 2022. | stočarstvo

Krajem perioda prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom. Za ovu osetljivu "tehnološku operaciju" telad se blagovremeno pripremaju ranim navikavanjem na konzumiranje koncentrovane i kabaste hrane, a ograničavanjem količine tečne hrane.

Opširnije

SUŠTINA I ZNAČAJ DOBRE MLEČNOSTI KOD KRMAČA

23. 02. 2022. | stočarstvo

Dobra mlečnost je jedna od najvažnijih osobina krmača. Najbolji pokazatelj mlečnosti je veličina i ujednačenost prasadi u leglu po zalučenju.

Opširnije

NAVIKAVANJE TELADI NA KABASTU HRANU

22. 01. 2022. | stočarstvo

Krajem razdoblja prelazne ishrane telad se odlučuju od majke, odnosno od dalje ishrane tečnom hranom.

Opširnije

MINERALNE MATERIJE U ISHRANI SVINJA

19. 01. 2022. | stočarstvo

Od svih domaćih životinja najveća je verovatnoća za pojavu deficita mineralnih materija kod svinja. Naime, svinje se uglavnom hrane zrnom žitarica i sporednim proizvodima njihove prerade, koji su relativno siromašni mineralnim materijama, a najčešće kalcijumom.

Opširnije

PROIZVODI ZA OPTIMALNU ISHRANU NOVOROĐENE I ODBIJENE PRASADI

19. 01. 2022. | stočarstvo

Prilikom prašenja svako prase treba prihvatiti, očistiti od sluzi, odseći pupčanu vrpcu (obavezno dezinfikovati) i osušiti.

Opširnije

OSETLJIVOST ŽIVOTINJA NA NISKE TEMPERATURE

18. 01. 2022. | stočarstvo

Kao i ljudi i biljke, i životinje su osetljive na niske ili visoke temperature i zbog toga nije svejedno kako se čuvaju i hrane.

Opširnije

EKONOMSKA EFIKASNOST: KAKO OSTVARITI ŠTO VEĆU KOLIČINU MASTI U MLEKU KRAVA?

18. 01. 2022. | stočarstvo

Veoma je bitno povećati količinu masti u mleku krava jer to direktno doprinosi ekonomskoj efikasnosti odgoja. Pravilnim izborom hrane u tome može da se uspe.

Opširnije

ACIDOZA BURAGA metabolička bolest kod krava

31. 12. 2021. | stočarstvo

Jedan od najvažnijih uslova za očuvanje zdravlja životinja i visoke proizvodnje, pored rase i nege je pravilna ishrana krava. Nepravilna ishrana izaziva mnoge poremećaje naročito u periodu oko telenja pa se zbog toga posebno mora voditi računa o ishrani zasušenih krava, krava pred telenje i u periodu posle telenja. Da ne bi došlo do problema potrebno je obratiti pažnju na sledeće:

Opširnije

Poremećaj reprodukcije kod goveda

31. 12. 2021. | stočarstvo

Plodnost je sposobnost grla da pravilno izražavaju polni nagon, da se u periodu estrusa blagovremeno osemene, da ostanu steona i da daju potomstvo. Ako dođe do poremećaja, farmeri treba da zatraže veterinarsku intervenciju.

Opširnije

POČETAK OREZIVANJA PAPAKA

31. 12. 2021. | stočarstvo

Početak obrezivanja papaka

Opširnije