Čuvanje i korišćenje hrane za životinje

Za ishranu životinja potrebno je obezbediti kvalitetnu i odgovarajuću hranu. Sva nabavljena hrana mora da ispunjava uslove propisane pravilnikom, te da je kvalitetna kao i da je prati odgovarajuća dokumentacija. Da bi se racionalno koristila hrana, potrebno je voditi uredno dokumentaciju o utrošku iste kako bi se kasnije podaci mogli koristiti za računjanje utroška hrane, prirasta kao i same cene proizvodnje. Sa urednom vođenom dokumentacijom može se utvrditi i kvalitet hrane za životinje.

Poseban akcenat treba baciti na sam smeštaj hrane kao i čuvanje. Kabasta hraniva poput sena, lucerke, slame i druge , poželjno je smeštati u suve natkrivene objekte. U nedostatku ovakvih objekata, može se poslužiti i prekrivanjem folijama koje se predhodno učvrste kako se masa ne bi nekontrolisano otkrila. U zadnje vreme ova kabasta hraniva se čuvaju i u rol balama te i u pvc „vakum“ tunelima. Za razliku od gore navedene  hrane, silaža se čuva u silo trenčevima,s ilo tornjevima, silo jamama. Kod objekata za smeštaj silaže treba obratiti pažnju na dimenzije objekata,  da se one usklade sa dnevnom potrošnjom. Sam čin spremanje silaže čini jedan od važnijih faktora na kvalitet iste.

            Značajnu ulogu u uštedi hrane čine i pašnjaci. Korišćenjem pašnjaka, životinje se nalaze na otvorenom prostoru, imaju potrebu za kretanjem, nalaze se u dobroj kondiciji, izložene su sunčevim zracima koji su potrebni za sintezu vitamina, papci se pravilno troše te se ujedno čuvaju noge. Pored navedenog, korišćenje pašnjaka ima za značaj u smanjenju troškova pripreme i čuvanje hrane, te kretanjem životinja po istom vrše đubrenje, a samim ti smanjuju troškove  smeštaja, manipulacije i transporta stajnjaka.

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 26. 07. 2023. u kategoriji stočarstvo