Napajanje teladi

U prvim danima po rođenju telad treba napajati mlekom majke, pod uslovom da je ono potpuno ispravno.

 Za dnevno napajanje teladi  potrebna količina mleka  je oko 10% od telesne mase teleta.

Prva 3-4 dana potrebno je oko 4 lit.mleka , a već nakon toga pa do 24-tog dana potrebno je oko 5 lit.Nakon ovog perioda može se povećati količina mleka na 6 lit..

Prilikom napajanja mleko mora biti temperirano , sveže i ispravno.Napajanje vršiti dva  do tri puta na dan.

U današnje vreme svaki farmer se bori za dodatnu litru mleka kako bi uštedeo i zaradio.Preporučuje se, da se za napajanje koristi zamena za mleko , i to od trećeg do petog dana po rođenju.Zamenu treba uvoditi postepeno svakoga dana da bi se kasnije u potpunosti prešlo na istu.

Zamena za mleko na tržištu ima mnogo u ponudi , pa se preporučuje ona zamena za mleko koja u sebi sadrži surutku ili  sa 15-20% masti.

Napajanje se vrši iz posuda sa cuclom ili uređaja za automatsko napajanje.Bez obzira kojim se načinom vrši napajanje mora se strogo voditi računa o higijeni.

            Nakon 3 dana teletu treba ponuditi vodu, a već sa 7-10 dana i smešu koncentrata koja treba da sardži 21% proteina,dosta energije kao i nizak sadržaj celuloze. Pored ovoga teletu treba ponuditi i manju količinu kvalitetnog sena.

 

Autor: Zoran Stojšić | Objavljeno: 26. 07. 2023. u kategoriji stočarstvo