pis

Zaštita jabuke

02. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni do faze crvenih pupoljaka (BBCH 55- 57).

Opširnije

Zaštita rasada paradajza i paprike

22. 03. 2021. | pis

Proizvodnja rasada je sigurno jedno od važnijih segmenata u gajenju ovih kultura, jer samo ako se proizvede zdrav i jak rasad može se očekivati odgovarajući prinos i kvalitet. Greške u proizvodnji rasada teško se ili gotovo nikako ne mogu nadoknaditi kasnije, u toku vegetacije.

Opširnije

Zdravstveno stanje ozimih strnih žita

07. 03. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih strnih žita se nalaze u fenofazi bokorenja

Opširnije

Pojava tripsa u usevima ozimih lukova

04. 03. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih lukova su u fazi 3-5 listova razvijeno ( BBCH 13-15).

Opširnije

Praćenje dozrelosti pseudotecija Venturia inaequalis

04. 03. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi kraj bubrenja lisnih pupoljaka ljuspice pupoljaka svetlo obojene, a neki delovi su prekriveni gustim dlačicama (BBCH 03).

Opširnije

Zaštita koštičavog voća

03. 03. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, koštičavo voće ( šljiva, višnja, trešnja) se, u zavisnosti od lokaliteta i sortimenta,nalaze u fenofazi razvoja pupoljaka, tj. od mirovanja do početka bubrenja lisnih pupoljaka (BBCH 00-01).

Opširnije

Zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka

26. 02. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, zasadi leske se nalaze u fenofazi bubrenja i pucanja lisnih pupoljaka.

Opširnije

Usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 8-9

26. 02. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u fenofazi 8-9  i više listova razvijeno do početka rasta stabla (BBCH 18-30).

Opširnije

Jabuka se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka

26. 02. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi bubrenja pupoljaka  (BBCH 01-03). Laboratorijskim pregledom prezimelog lišća jabuke sorte Ajdared (BBCH 00) sa punkta Apatin,

Opširnije
<< 8910