Zaštita kupusa

Na području delovanja RC Sombor, u toku je rasađivanje ranog kupusa. Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, na punktovima Toplana i Kupusina, registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum).

Kupusna muva je štetočina koja napada sve kupusnjače, ali je najštetnija za rani kupus, karfiol i kelj. Glavne štete nanose larve koje žive u korenovom vratu i korenu. Mlade biljke zaostaju u porastu, venu i propadaju. Oštećene biljke se lako čupaju iz zemlje. U slučajevima kada su biljke napadnute pre obrazovanja glavica biljke se razvijaju nepravilno, kupus se ne glaviči, crveni kupus ne formira glavice, a karfiol obrazuje deformisane cvetne glavice.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da odmah po rasađivanju kupusa, u cilju sprečavanja polaganja jaja kupusne muve, sprovedu tretman nekim od registrovanih insekticida bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Ciprazor 20 EC, Crna mamba) u količini 0,3l/ha.

Pored primene insekticida, kao jedna od mera u cilju sprečavanja polaganja jaja kupusne muve je i prekrivanje parcele pod kupusom agrilom.

kupus-izgled-zdravih-i-napadnutih-biljaka-2011-04-05

slika 1 - izgled zdravih i napadnutih biljaka

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 02. 04. 2021. u kategoriji pis