pis

Zaštita trešnje

12. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se , u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi od čašične latice se produžuju: cvetna loža zatvorena,izdvajaju se pojedinačni cvetovi   do početak cvetanja: oko 10 % cvetova otvoreno (BBCH 56-61).

Opširnije

Dozrelost i ispražnjenost pseudotecija Venturia inaequalis

12. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni  (BBCH 59-60).

Opširnije

Zaštita jabuke

12. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni  (BBCH 59-60).

Opširnije

Monitoring azijske voćne mušice

12. 04. 2021. | pis

RC Sombor, na punktovima Apatin, Karavukovo i Riđica u zasadima maline, trešnje i vinove loze sprovodi monitoring azijske voćne mušice Drosophila suzukii.

Opširnije

Zaštita luka 

05. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fenofazi razvijena 3-4 lista (BBCH 13-14).

Opširnije

Zaštita šećerne repe 

05. 04. 2021. | pis

Preporuke_BD - šećerna repa Na području delovanja RC Sombor u toku je setva šećerne repe, dok je na manjem broju parcela iz ranijih rokova setve, šećerna repa  u fazi klijanja i nicanja.

Opširnije

Zaštita leske 

05. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, leska se nalazi u fenofazi razvoja listova (razvijeno 3-4 lista).

Opširnije

Stanje ječma na njivama

05. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor usevi ječma se u zavisnosti od datuma setve, nalaze u fenofazi od kraja bokorenja do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 29-31).

Opširnije

Zaštita kupusa

02. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, u toku je rasađivanje ranog kupusa. Na lepljivim klopkama sa hranidbenim atraktantom, na punktovima Toplana i Kupusina, registruju se ulovi imaga kupusne muve (Delia radicum).

Opširnije

Zaštita jabuke

02. 04. 2021. | pis

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi od vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni do faze crvenih pupoljaka (BBCH 55- 57).

Opširnije