zanimljivosti

Sortiment povrtarske paprike

29. 10. 2022. | zanimljivosti

U našoj zemlji se gaje pored domaćih i odomaćenih sortnih populacija, nove sorte kako domaćeg, tako i inostranog porekla. Po prirodi nastanka, sorta može biti autohtona (lokalna) i selekcionisana. Sotiment paprike se može grupisati po njihovoj nameni, prema dužini vegetacije i morfološkim karakteristikama ploda.

Opširnije

Značaj bubamara u ekološkoj poljoprivredi

11. 07. 2022. | zanimljivosti

Pojavom lisnih vaši u prvi plan dolaze bubamare. Naime, bubamare dnevno pojedu i do 50 lisnih vašiju, a za svoga života ponekad i preko 3000 komada, pa su idealne za sve one koji bi se hteli na ekološki način rešiti štetnog insekta.

Opširnije

Kamilica (Matricaria chamomilla L.)

09. 04. 2022. | zanimljivosti

Kamilica (Matricaria chamomilla L.) spada među lekovito bilje koje se od najdavnijih vremena upotrebljava u narodnoj medicini.

Opširnije

Hibridi kukuruza kokičara

24. 03. 2022. | zanimljivosti

Kukuruz kokičar je verovatno prva žitarica koja je korišćena kao ljudska hrana. Kokičar je znatno manje zastupljen u proizvodnji od kukuruzastandardnog kvaliteta zrna.

Opširnije

Metode hibridizacije

01. 03. 2022. | zanimljivosti

U praksi se koriste metode kombinacijskog oplemenjivanja, zatim konvergentnog i povratnog ukrštanja. Sama tehnika ukršatanja kod paprike je jednostavna.

Opširnije

Kompatibilnost povrća

10. 02. 2022. | zanimljivosti

Nekada je potrebno da se različito povrće čuva i transportuje zajedno. U slučaju združenog čuvanja i transporta treba znati da se može kombinovati samo ono povrće koje je kompatibilno.

Opširnije

Činioci koji utiču na dužinu i kvalitet povrća

10. 02. 2022. | zanimljivosti

Biljke ili biljni delovi nastavljaju sa metabolizmom i posle ubiranja. Ovaj metabolizam nije identičan sa onim u roditeljskoj biljci gde je tekao ciklus rasta, već je usmeren prema fiziološkoj i patološkoj razgradnji.

Opširnije

Simptomi nedostatka i suviška magnezijuma

23. 12. 2021. | zanimljivosti

U slučaju da se preko korena ne usvaja dovoljna količina magnezijuma dolazi do njegovog premeštanja iz starijih organa, pre svega listova u mlađe rastuće vegetativne i generativne organe. Otuda je u uslovima nedostatka magnezijuma njegov sadržaj manji u starijim nego u mlađim listovima, a pri dobroj obezbeđenosti biljaka je obrnuto.

Opširnije

Istraživanja na paprici

22. 12. 2021. | zanimljivosti

Red Capsicum obuhvata različite tipove paprike u pogledu boje, oblika, ukusa i različite načine upotrebe. Kada je Kolumbo, prilikom otkrića Amerike, probao male crvene bobice koje je pronašao na svom putovanju, mislio je da je stigao u Indiju i nazvao ih crvena paprika. Danas je u Americi paprika začin koji se najviše upotrebljava i predstavlja osnovni sastojak u najintenzivnijem prehrambenim sektoru tkz.“meksičke ili jugozapadne hrane“.

Opširnije

Značaj kalijuma u tolerantnosti biljaka prema suši

29. 11. 2021. | zanimljivosti

           Razlog ograničenog usvajanja vode može da bude nedovoljna količina za biljke pristupačne vode u zemljištu, mraz, visoka koncentracija soli u zemljištu, nedovoljno razvijen korenov sistem i dr. Za stresno stanje izazvano nedostatkom vode je svojstveno da nastaje postepeno, i da se simptomi, zavisno od dužine trajanja, postepeno pojačavaju.

Opširnije