Značaj magnezijuma, gvožđa, bora, mangana, bakra, cinka i molibdena u ishrani lucerke

Magnezijuma (Mg) – Magnezijum spada u neophodne elemente, ulazi u sastav molekula hlorofila, a ima i niz drugih funkcija u biljci. Za razliku od kalcijuma, biljkama se Mg nalazi u manjim količinama. Zbog nedostatka magnezijuma, lišće lucerke je bledozelene boje. Između nervature listova manje-više je izražen gubitak zelene boje, a uzrok može biti različit: bilo da je pravi nedostatak Mg u zemljištu ili nedostatak prouzrokovan od prekomernog djubrenja zemljišta K2O koja su relativno siromašna Mg. U slučaju suviška, magnezijum može biti fitotoksičan za lucerku,a  osim toga, on je i antagonista kalcijumu.

Gvožđe (Fe) – Usled nedostatka gvožđa dolazi do pojave hloroze na mladjem lišću. Lišće je bledožute do bledozelene boje. Ova pojava je moguća na zemljištima sa pH iznad 7.5 zasićenim karbonatima i sa previše vlage u zemljištu.

Bor(B) -  Od mikroelemenata bor ima najveći značaj za gajenje lucerke, a posebno u proizvodnji semena. Usled nedostatka bora u biljci, dolazi do smanjenja sadržaja hlorofila, narušava se anatomija biljke, koren se slabije razvija, formiranje i aktivnost kvržica je smanjeno. Lišće dobija žutu ili crvenkastu boju. Vršne internodije postaju kraće, vršni cvetni pupoljci su deformisani. Oprašivanje je slabo, ili čak izostaje. Cvetovi počinju da opadaju, a procenat formiranih mahuna je neznatan.

Mangan (Mn) – Kalcizacijom kiselih zemljišta ili unošenjem značajnih količina organske materije na zemljištima sa neutralnim pH, može doći do nedostatka Mn. Usled nedostatka Mn dolazi do hloroze u interkostalnom delu liski tzv. „mozaična hloroza“. Usled suviška Mn, može se pojaviti hloroza, zbog nedostatka gvožđa. Toksičnost mangana u biljkama lucerke se može pojaviti na kiselim i/ili hidromorfnim zemljištima.

Bakar (Cu) – Pri gajenju lucerke na veoma siromašnim zemljištima simptomi nedostatka bakra su česti. Usled smanjenja fotosinteze dolazi do pojave hloroze tzv. „specijalne bolesti“. Ipak, u odnosu na druge biljne vrste (strna žita, kukuruz, višegodišnje trave), uočeno je da su leguminozne biljke, pa i lucerka, manje osetljive na nedostatak ovog elementa.

Cink (Zn) – Kod biljaka sa nedostatkom cinka dolazi do pojave sitnijih listova, dok suvišak cinka može biti i fitotoksičan za biljke.

Molibden (Mo) – Obrađenost zemljišta molibdenom utiče na povećanje aktivnosti kvržičnih bakterija i fiksaciju azota. Pri nedostatka molbidena dolazi do gubitka zelene boje, sušenja i opadanja listova, pa su simptomi slični nedostatku azota, takođe, uočava se smanjenje sadržaja azota.  Nedostatak Mo se može ublažiti primenom soli Na-molbdata ili NH4-molibdata.

Autor: Nataša Prodanović | Objavljeno: 07. 02. 2023. u kategoriji zanimljivosti