Metode hibridizacije

 

U praksi se koriste metode kombinacijskog oplemenjivanja, zatim konvergentnog i povratnog ukrštanja. Sama tehnika ukršatanja kod paprike je jednostavna. Cvet paprike je hermafroditan, pojedinačan ili u buketu. Sastoji se od 5-7 čašičnih, 5-7 kruničnih listića i 5-7 sivoljubičastih prašnika. Prašnici su pojedinačni i kastracijom se lako uklanjaju. Pucaju pri otvaranju cvetova, istovremeno ili posebno. Polen je težak i vlažan, lakše se prenosi insektima nego vetrom. Kastracija se obavlja pre otvaranja cvetova (u butonu) ujutru nakon čega sledi oprašivanje. S obzirom da je paprika fakultativno samooplodna, neopohodno je obezbediti izolaciju cveta nakon kastracije i nanošenja polena, vatom, raznim lepkovima i kesama. Cvetove na kojima vršimo ukrštanje obeležavamo etiketom na kojoj se nalaze podaci o kombinaciji ukrštanja.

Postupak je sledeći:

 1. Pošto smo odabrali roditelje za ukrštanje odabiramo cvetove za kastraciju
 2. Odabiramo cvet gde krunični listići nisu još otvoreni nego se nalaze u “butonu”
 3. Pomoću pincete prvo odstranjujemo krunične listiće
 4. Takođe pincetom uklanjamo sve prašnike tako da ostane plodnik sa tučkom
 5. Pomoću štapića sa vatom uzimamo polen sa cveta roditelja koji je odabran kao otac (oprašivač)
 6. Sakupljeni polen na kraju nanosimo na tučak kastriranog cveta
 7. S obzirom da cvetove paprike rado posećuju insekti, neophodno je obezbediti izolaciju cveta nakon kastracije i oplodnje vatom, raznim lepkovima i kesicama, a na etiketi ispisati koji su roditelji korišćeni u ukrštanjima i vreme koje je rađeno ukrštanje

Broj kombinacija ukrštanja za proizvonju semena F1 generacije zavisi pre svega od:

 1. Građe polnih organa biljaka i mogućnost izvođenja ukrštanja
 2. Koncepta izbora roditeljskih parova
 3. Kombinacionih sposobnosti roditelja
 4. Broja ljudi koji stoje na raspolaganju za ukrštanje

Autor: Danijela Žunić | Objavljeno: 01. 03. 2022. u kategoriji zanimljivosti