Zaštita šećerne repe

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva šećerne repe.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starom repištu,  na punktu Gakovo, svakodnevno se očitavaju ulovi prezimljavajućih imaga repine pipe Bothynoderes punctiventris.

Nakon prezimljavanja imaga su polno nezrela i za formiranje polnih elemenata neophodna  je ishrana na mladim biljkama šećerne repe. Prezimljavajuća imaga ne mogu da lete i tek sa porastom temperature (iznad 20⁰C) počinje let pipe u potrazi za hranom.

Trenutne niske tempereture usporiće izlazak imaga sa mesta prezimljavanja ali sa porastom temperature očekuje se njihova migracija na novoposejane parcele pod šećernom repom

 U cilju zaštite novoposejanih parcela, poljoprivrednim proizvođačima preporučujemo neke od preventivnih mera u cilju zaštite useva:

  1. kopanje lovnih kanala oko starih repišta;

Odrasli insekti repine pipe koji izlaze iz starih repišta u prvim danima se kreću po površini, u čemu mogu da ih zaustave kanali sa insekticidom.

  1. setva lovnih pojaseva tj. gusto sejanje repe na ivičnim delovima novog repišta koje se graniči sa starim repištima;
  2. praćenje klijanja i nicanja useva i svakodnevno obilaženje površina pod šećernom repom u najtoplijem delu dana

 slika 1-feromonska klopka 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 03. 04. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi