Zaštita koštičavog voća 

Na području delovanja RC Sombor, zasadi  koštičavog voća se nalaze , u zavisnosti od sortimenta, nalaze se u različitim fazama :

-šljiva, u  fazi početka cvetanja –pojedinačni cvetovi bele boje, još uvek zatvoreni, do faze većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon (BBCH 56-59).

-trešnja, u fazi početka cvetanja –vidljivi pojedinačno formirani cvetni pupoljci (još uvek zatvoreni) na kratkim peteljkama do čašične latice se produžuju; cvetna loža zatvorena; izdvajaju se pojedinačni cvetovi ( BBCH 55-56)

U fenofazi cvetanja koštičave vrste su osetljive na prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa).

Za područje delovanja RC Sombor od petka se najavljuju  padavine koje u ovoj fenofazi mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju od strane navedenog prouzrokovača.

 Proizvođača preporučuje da u zasadima koji se nalaze u fenofazi cvetanja, pre najavljenih padavina, sprovedu tretman nekim od fungicida :

  • Ciprodex (a.m. ciprodinil)  0,05% ili
  • Chorus (a.m. ciprodinil) 0,3-0,5 kg/ha
  • Signum ( a.m. boskalid + piraklostrobin) 0,562-0,75 kg/ha ili,
  • Pehar ( a.m. pirimetanil) 2 l/ha.

 

U periodu cvetanja voća je zabranjena primena insekticida!

Prilikom primene pesticida treba se pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

slika 1-pupoljci šljive 

slika 2-pupoljci trešnje 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 03. 04. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi