Zaštita koštičavog voća 

Na području delovanja RC Sombor , trešnja se u zavisnosti od sortimenta nalazi u fenofazi od mirovanja ( sorte Ferrovia, Kordia, Regina) do početka bubrenja pupoljaka ( sorta Carmen).

I u ostalim zasadima koštičavog voća (šljiva i višnja) pupoljci su u zavisnosti od sortimenta u fenofazi od mirovanja do početka bubrenja pupoljaka (BBCH 00-01).

U zasadima koštičavog voća u Zapadnobačkom okrugu rezidba je u toku ili se privodi kraju.

Po završetku rezidbe, proizvođačima se preporučuje tretman koji za cilj ima zaštitu zasada od prouzrokovača pegavosti  lista višnje i trešnje ( Blumeriella jaapii), šupljikavosti lista koštičavog voća ( Stigmina carpophila),monilioza (Monilinia spp),  bakterioza ali i dezinfekciju rana nastalih od rezidbe.

S obzirom da u narednom periodu imamo najavu padavina, preporučuje se da terman uradi ili pre najavljenih padavina ili po stabilizaciji vremenskih uslova i to u najtoplijem delu dana, pri temperaturama iznad 5 °C.

Za tretman se preporučuje primena nekog od fungicida na bazi bakra:

-Cuproxat (a.m. bakar-sulfat) 0,2-0,35%  ili

 -Bakarni oksihlorid 50 (a.m. bakar-oksihlorid) 0,75%  ili

 -Everest (a.m. bakar-hidroksid) 0,6%.

U cilju suzbijanja prezimljavajućih formi štetočina, fungicidima na bazi bakra potrebno je  dodati i preparate na bazi mineralnog ulja:

-Galmin ili Galmin 800 - u koncentraciji 3-4% (za šljivu) ili

-Nitropol S - u koncentraciji 1,3% (za trešnju).

     

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 27. 02. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi