Zaštita jabuke 

Na području delovanja RC Sombor zasadi jabuka se nalaze fenofazi od prvi listovi otvoreni do faze vidljivi cvetni pupoljci, još uvek zatvoreni (11-55 BBCH).

Za Zapadnobački okrug za petak u najavi imamo padavine koje uz prisustvo zrelih askospora i osetljivu fenofazu jabuke mogu dovesti do ostvarenja uslova za infekciju od strane prouzrokovača čađave pegavosti lišća i krastavosti plodova jabuke (Venturia inaequalis).

Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, u cilju zaštite lisne mase, sprovedu tretman kombinacijom fungicida:

Mankogal 80, Manfil 80 WP, Mankosav 75 WG, Penncozeb WG, Candeza, Dithane M 45, Dithane DG Neotec, Caiman, Prevent 80-WP, (a.m.mankozeb)  0,25%

+

Pyrus 400 SC, Pehar ( a.m. pirimetanil) 1 l/ha.

U zasadima u kojima je zastupljen sortiment osetljiv na prouzrokovača pepelnice jabuke, (Podosphaera leucotricha) kao i u zasadima u kojima je u prethodnim godinama registrovano prisustvo simptoma pepelnice, preporučuje se primena i fungicida :

Karathane Gold 350 EC (a.m meptildinokap) 0,4-0,5 l/ha.

Slika 1-pupoljci sorte G.delicious 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 03. 04. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi