Zahtevi pšenice prema vodi

Pšenica tokom celog svog vegetacionog perioda ima određene zahteve prema vodi. Ona uspeva i daje najveći prinos i kvalitet u rejonima sa različitim rasporedom i količinom padavina  koji se kreće od 650-750 mm. Potrebe u vodi tokom vegetacije su različite. U početnim fazama rastenja ( ukorenjavanje i bokorenje) potrebe za vodom su male. Potrošnja vode znatno raste sa porastom stabla ( vlatanje ) i svoj maksimum dostiže u fazama klasanja i nalivanja. U fazama sazrevanja plodova potrebe za vodom se smanjuju. Pšenica je jako osetljiva kako na nedostatak tako i na višak vode. Kada je pšenica u fazi bokorenja, velike količine padavina, dovodi do stavranja velikih vodenih površina na njivama  koje mogu da uguše pšenicu usled nedostatka kiseonika. U fazi vlatanja velike količine vode dovode do pojave gljivičnih oboljenja.                                                                 

Autor: Smiljka Mojsović | Objavljeno: 20. 11. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi