Setva kamilice

         Kamilica je jedna od najznačajnijih lekovitih biljaka u našoj zemlji. Ova biljna vrsta ima veoma veliki areal rasprostranjenosti, dobro uspeva u ravničarskim ali i u brdsko planinskim područjima.Za toplotom nema velike zahteve i dobro podnosi mrazeve. Zahtevi za vlagom su veći narocito kad klija i razvija cvetonosne stabljike.

        U pogledu zemljišta kamilica je veoma skromna. Uspeva na plodnim ali i na siromašnim zemljištima. Najviše joj odgovaraju zemljišta neutralne do slabo alkalne reakcije. Na zaslanjenim terenima Vojvodine kamilica je samonikla biljka.

       Najpovoljniji predusev za kamilicu su strnine ali i drugi usevi koji rano napuštaju zemljište ostavljajući dovoljno vremena za  obradu zemljišta za kamilicu.Ova kultura dobro podnosi monokulturu. Moguće je bez  štetnih efekata sejati na istom zemljištu uzastopno dve do tri godine.

       Za setvu kamilice zemljište treba orati što ranije, odmah po skidanju preduseva, a najkasnije do polovine septembra. Orati treba na dubinu 20 do 30 cm. Ako su u pitanju slatine dubina osnovne obrade treba da je manja,do 20 cm. Posebnu pažnju treba da posvetimo predsetvenoj pripremi zemljišta,površinski sloj treba da je dobro usitnjen i poravnat , a pre setve parcelu treba i povaljati.Na plodnom zemljištu kamilicu ne treba đubriti. Ako je zemljište siromašno preporučuje se đubrenje prema rezultatima agrohemijske analize zemljišta.

       Kamilica može da se seje u proleće ili u jesen ,ali je u našim uslovima gajenja jesenja setva kamilice sigurnija.Optimalni rok setve kamilice je u proseku sredina meseca septembra.Ako kamilica dobije dovoljno padavina nakon setve niknuće nakon 10 do 15 dana. Biljke iz ovog perioda setve imaju dovoljno vremena do zime da se dobro razviju i ukorene.

     Kamilica se najčešće seje omaške, ređe u redove na rastojanju od 12 do 36 cm. Specifičnost setve je da se obavlja po površini zemljišta jer kamilica klija  na svetlu.Posle setve parcela se valja kako bi seme prionulo uz zemljište. Za jedan hektar prosečno se utroši 4 do 5 kg semena.

     Ako je septembar suv potrebno je nakon setve izvršiti navodnjavanje zasejane površine.Borba protiv korova u kamilici direktno zavisi od načina setve.Ako je kamilica posejana u redove usev se u daljem toku vegetacije međuredno kultivira,ako je setva bila omaške preostaje nam samo ručno plevljenje korova.

   Za višegodišnje gajenje kamilice preporučuje se da ostavimo da preostali cvetovi nakon berbe sazru pa da se ovakav usev podrlja jednom ili dva puta.Drljanjem se preostale zrele cvasti razbiju, seme se ovako samo zaseje po njivi i parcela sa kamilicom može uspešno da se koristi i naredne proizvodne godine.

Autor: Jelena Ivan | Objavljeno: 23. 11. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi