PREVENTIVNE MERE ZA PRIPREMU ZEMLJIŠTA ZA SADNJU KROMPIRA

Ekonomski najvažnija štetočina krompira u proizvodnji krompira je krompirov moljac (Phthorimea operculella) . Štete nanose larve ishranom na krtolama tokom vegetacije u polju, ali i u skladištima pri povoljnim uslovima. Napadnute krtole gube tržišnu vrednost, brzo podležu napadu patogena i propadaju.

Trenutno je u toku priprema zemljišta za  sadnju  krompira namenjenog za jesenju proizvodnju. Neposredno pre sadnje potrebno je uraditi nekoliko preventivnih mera koje za cilj imaju kontrolu ove štetočine:

-  sadnja sorti krompira kraćeg vegetacionog perioda (kasnije sorte su ugroženije)

-  za sadnju koristiti zdrave i neoštećene krtole (oštećene krtole bi trebalo uništiti)

-  duboka setva (optimalna dubina setve 15 cm);

-  formiranje visokih bankova čiju kompaktnost treba održavati tokom vegetacije;

-  primena četvorogodišnjeg do petogodišnjeg plodoreda

-  navodnjavanje useva

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 05. 04. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi