Preporuke pred setvu u prolece 2022 godine

Proleće 2022 godine donelo je hladne dane i deficit vlage. Što se tiče jarih useva preporuka proizvođačima je da predsetvenu pripremu izvedu što pre kako bi prekinuli kapilarnost zemljišta i sačuvali što više postojeću vlagu. Uobičajeno je da se šećerna repa seje prva po redu. Ipak ove godine proizvođači su bili oprezni i nisu suviše rano počeli setvu, pre svega zbog hladnog vremena. Po informacijama kojima raspolažemo setva šećerne repe je počela 15.marta.Ipak većina planiranih površina za šećernu repu nisu još uvek posejane. Preporuka je da se šećerne repe seje nesto dublje (na 4-5 cm) da bi se doslo do vlage u dubljem sloju i obezbedilo nicanje. U tom smilu neophodno je uraditi sto bolju predsetvenu pripremu.

Za kukuruz, suncokret i soju ima još vremena za početak setve. Proizvođači koji su planirali da izvrše predsetveno đubrenje azotom mogu da planiraju da poslednjih dana marta i prvih dana aprila izvrše ovu operaciju.

Planirane površine pod secernom repom su oko 8500 ha, soja 22500 ha , kukuruz oko 57000, suncokret oko 11000 ha.

Autor: Zoran Boca | Objavljeno: 29. 03. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi