Početak setve jarih useva u regionu Sombora

U regionu Sombora setva jarih useva 2022 godine je započeta sa setvom šećerne repe. Od planiranih 8000 ha šečerne repe,  posejano je preko 90%. Početak setve je bio krajem prve dekade marta. Može da se kaže da su gazdinstva dobro opremljena mehanizacijom i setva je tekla brzo i bez problema. Na žalost seme je položeno u suvu zemlju. PSS Sombor je uradila N-min analizu  velikog broja uzoraka u okviru koje se određuje i sadržaj vlage po slojevima zemljišta. Evidentan je veliki deficit vode jer je iza nas dug beskišni period. Setveni sloj u mnogim analiziranim uzorcima zemljišta ima svega 12 – 15 % vlage sto je veoma suvo i nedovoljno za kvalitetno i ujednačeno nicanje. Poslednjih dana marta u regionu Sombora stigle su padavine, ali nedovoljne. Po podacima sa automatskih meteoroloških stanica tokom 3 dana palo je od 3 – 18 mm. Ova kiša je iako nedovoljna ipak spasonosna za ozime strnine, za aktiviranje azota iz prihrane i za nicanje posejane šećerne repe.

Što se tiče ostalih jarih useva planirana je setva kukuruza na oko 57.000ha, soje na oko 22.000 ha, zatim suncokreta na oko 10.000 ha.

Soja i kukuruz još čekaju toplije vreme za početak setve.

Suncokret je posejan na oko 5% površina.

S obziron na sušu, preporuka je dublja setva, međutim ne i preduboka. Soju i suncokret sejati na oko 5 cm, dok kukuruz do 6 cm dubine.

Takođe preporuka je da se sačeka da se setveni sloj zagreje jer setva u hladno zemljište samo šeteti semenu. Sve tri kulture su toploljubive i na temperaturama nizim od 10℃ staju sve fiziološke aktivnosti.

Uprkos skoku cena đubriva na tržištu proizvođači nisu značajnije umanjili upotrebu đubriva. Može da se kaže da je upotreba startnog đubrenja intenzivna. Ono što je pohvalno, veliki broj proizvođača je uradio analizu zemljišta i izvodi đubrenje na osnoovu preporuka.

Autor: Zoran Boca | Objavljeno: 05. 04. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi