Gajenje cikorije

        Cikorija  je vrlo stara gajena  biljka .Ova biljna vrsta  spominje se jos u grckoj i rimskoj literaturi. U ovim pisanim izvorima govori se o lekovitim svojstvima cikorije, kao i o njenoj upotrebi u obliku salate.U kasnijim izvorima iz sedamnaestog veka navodi se upotreba cikorije kao zamene za kafu.         Značajnije korišćenje korena cikorije kao zamene za kafu počinje u devetnaestom veku.

        Cikorija  ima veliki areal rasprostranjenosti, dobro uspeva u umereno toplom i umereno vlažnom klimatu.Ova biljna vrsta ima velike  zahteve prema zemljištu , uspeva na dubokim, umereno vlažnim i umereno rastresitim zemljištima.Teška, zbijena i vlažna zemljišta nisu pogodna za gajenje cikorije.Cikorija je u zahtevima prema vodi slična šećernoj repi, mada je prema suši nešto otpornija. Cikorija je dvogodišnja biljka,u prvoj godini obrazuje gustu lisnu rozetu i dugačak zadebljali koren.  U drugoj godini obrazuje stablo, cvet, plod i seme.

         Cikorija je u pogledu plodoreda sličnih zahteva kao šećerna repa. Najpovoljniji predusev za nju  su jednogodišnje i višegodišnje leguminoze..Odlični predusevi su i ozima strna žita.Osnovna obrada i predsetvena priprema ista je kao za sećernu repu.

          Đubri se organskim i mineralnim đubrivima, prema rezultatima agrohemijske analize zemljišta. Dve trećine fosfornih i kalijumovih hraniva treba dati u jesen sa osnovnom obradom zemljišta, a preostali deo sa polovinom azotnih đubriva u proleće  u predsetvenoj pripremi. Druga polovina azotnih đubriva daje se  u vidu prihranjivanja , nakon sklapanja redova useva.

      Seme za setvu treba da je čisto, zdravo i da ima dobru klijavost.Cikorija je usev rane prolećne setve, seje se u vreme setve jarih strnina.Međuredno rastojanje može biti od 20 do 40 cm.Seje se od 2 do 4 kilograma semena po hektaru.Dubina setve treba da je 2 do 3 cm.Rastojanje biljaka u redu treba da je 12 do 15 cm , odnosno željeni sklop je 200000  biljaka po hektaru.   

        Sve mere nege kod cikorije su kao i kod šećerne repe.Vađenje korena se obavlja u jesen, najčešće krajem septembra i početkom oktobra, kad prestane obrazovanje novih listova.Nakon vađenja koren treba očistiti i propisno skladištiti.Osim za farmaceutsku industriju koren cikorije se može koristiti i kao stočna hrana

Autor: Jelena Ivan | Objavljeno: 24. 11. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi