BELA LEPTIRASTA VAŠ I KUPUSNI MOLJAC NA KUPUSU

Bela leptirasta vaš  ( Trialeurodes vaporariorum ) je polifagna štetočina koja se hrani brojnim gajenim i korovskim
biljkama, a najveće štete pričinjava na kupusu, paradajzu, krastavcima, paprici, cveću.
To je insekt bele boje, vrlo je mali i pokretljiv. Najčešće se nalazi sa donje strane najmlađeg lišća, dakle, praktično na
vršnim delovima biljaka. Gotovo svi stadijumi štetočine su štetni, izuzev jaja.  Sisaju sokove biljaka, usled čega one gube
normalnu zelenu boju, slabe i žute. Pri jačem napadu, pojedinačno lišće propada ili se suše čitave biljke. Prekomerne
nesvarene količine biljnog soka, vaši izlučuju u obliku "medne rose" koja je odlična podloga za razviće gljiva "čađavica".
Usled toga, lišće manje-više pocrni i postaje manje produktivno, a plodovi bivaju zaprljani zbog čega se smanjuje njihova
komercijalna vrednost. Više temperature vazduha i veća relativna vlažnost ubrzavaju razviće ove štetočine.
Zbog istovremenog prisustva svih stadijuma razvića na biljkama i njihove različite osetljivosti prema insekticidima, suzbijanje
ove štetočine je izuzetno teško. Najbolje rezultate daje kombinovanje svih raspoloživih mera (preventivne, mehaničke
agrotehničke, biološke i hemijske.) Pre svega treba obratiti pažnju na upotrebu zdravog rasada, koji nije naseljen
štetočinom kao i na redovno uništavanje korovskih vrsta.
Prilikom suzbijanja bele leptiraste vaši, važno je napad otkriti na vreme. U tu svrhu najbolje je koristiti žute lepljive ploče koje
privlače i love imaga ove štetočine. Hemijske mere koristiti jako rano, dok ne dođe do pojave svih razvojnih stadijuma, koji
su nejednako osetljivi prema insekticidima. Prvo prskanje se izvodi čim se registruju prvi leptirići. Ukoliko se utvrdi štetočina
u početku su obično dovoljna 2-3 tretmana u intervalima od 3 do 5 dana. Kasnije, tretiranja se izvode po potrebi. Za
suzbijanje ove štetočine preporučuje se primena preparata na bazi piretroida i neonikotinoida. Prilikom izbora insekticida,
strogo voditi računa o karenci.

Kupusni moljac (Plutella maculipennis)

Ima 2-3 a ponekad i više generacijagodišnje koje se prepliću. Prezimljava u stadijumu lutke. Mesta za
prezimljavanje su biljni ostatci, korovi oko parcele i zemljište.
Ukoliko se kupusnjače gaje u zatvorenom prosotru broj generacija je nemoguće utvriditi. Isto tako je nemoguće
znati kada će i da li će štetočina da se sprema za prezimljavanje.
Štetna je larva koja se hrani liščem tako što prvo pravi rupe u listu slične prozorčićima. Kasnije izgriza ceo mekan
deo lista ostavljajući za sobom samo tvrdu lisnu nervaturu.
Plodored, ukoliko ga je moguće sprovesti je efiasan način suzbijanja. Kupusnjače se mogu ponovo gajiti na istoj
parceli nakon što prođu dve godine. Pošto se ne gaji bilje kojim se larve moljca hrane dolazi do kompletnog
istrebljenja usled gladi. U zatvorenom prosotru prebacivanje kupusnjača u deo gde nema moljaca je moguće. Ova
vrsta naginje jačem naseljavanju pojedinih delova polja ili zatvorenog prostora. Lokalno tretiranje može dati dobre
rezultate.
Na otvorenom polju se može primeniti duboko jesenje oranje daje dobre rezultate tako što larve koje se nalaze u
toplom zemljištu izbacuje na hladnu površinu na kojoj izmrzavaju.
Najefikasnija zaštita je tretman hemijskim preparatima, odnosno insekticidima. Primena ovih sredstava treba da se
izvodi samo na onim kulturama za jesenju proizvodnju, pa se stoga treba obratiti pažnja na karencu. Potrebno je
povremeno menjati preparate, jer se razvija otpornost kod kupusnog moljca.
 Preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:
Exalt (a.m. spinetoram) 2 l/ha ,karenca 3 dana ili
Coragen (a.m. hlorantraniliprol) 0,14-0,2 l/ha, karenca 7 dana.

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 21. 07. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi