BAKTERIOZE U PAPRICI

Paprika je jedna od najrasprostranjenijih povrtarskih vrsta. Najčešće se uzgaja na otvorenom polju, ali takođe i u zaštićenim prostorima (visoki tuneli, staklenici, plastenici). Međutim, podložna je obolevanju od fitopatogenih gljiva i bakterija.

Bakterioze su posebno štetne za kvalitet ploda.  Najučestalije se javljaju Pseudomonas syringae pv. syringae, Xantomonas campestris subsp. vesicatoria i Ervinia carotovora subsp. carotovora. 

Prve manifestacije uočavaju se na naličju lišća u vidu tačkastih pega sa izdignutim tkivom, što podseća na bradavičasta ispupčenja sa tamnijom zonom u centru.  Pri višim temperaturama i vlažnosti vazduha, one se šire, a oboleli listovi žute i opadaju.

Zaraza se prenosi i na cvetnu peteljku, a tada cvetovi i mladi plodovi opadaju, što dovodi do smanjenja prinosa. Na plodovima u okviru pega javljaju se pukotine koje podsećaju na kraste što takođe umanjuje ekonomski efekat proizvodnje.

S obzirom na vremenske uslove bakterioze na paprici se šire i neophodna su redovna zaštita ovih useva. Njihovom širenju doprinose pljuskovi jer se baktrije šire kišnim kapima.

Važna su preventivna tretiranja kao i dinamika ponovnih tretiranja.

Razmaci u tretiranjima moraju biti kraći nakon padavina i zaštitu uraditi odmah ili najkasnije nakon 1 do 2 dana.

Dobri rezultati u zaštiti paprike od bakterioza se ostvaruju primenom preparata na bazi Bakar hidroksida (Everest u dozi 4 l po ha), Fungohem u kon.0,4-0,6%, Champ DP 2kg po ha.. Bakar oksihlorida u koncentraciji 0,5-0,75% … Takođe odlične rezultate u zaštiti useva od bakterioza imamo i primenom  BioClean u dozi 2 l po ha koji pored baktericidnog delovanja prihranjuje biljke i povećava imunitet.

U fazi cvetanja paprike sa primenom bakarnih preparata treba biti obazriv i primenjivati smanjene doze (1/3 pune doze bakarnih preparata ) i to u popodnevnim satima kada se cvetovi zatvore da bi se sprečilo opadanje cvetova.

KVALITET PRSKANJA ZNAČAJAN u zaštiti paprike od bakterioza

Zaštitu sprovoditi sa većom količinom vode 300-600 litara vode po ha, zaštititi celu biljku.

 
     
 

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 21. 07. 2023. u kategoriji savetodavstvo i prilozi