Alternaria (Alternaria solani) i plamenjača na paradajzu (Phytophtora infestans) 

  • Alternaria vrste napadaju plodovito povrće, a posebno krompir,paradajz i plavi patlidžan
  • Unutar većih pega vide se koncentrični krugovi
  • Ove bolesti za svoj razvoj traže visoku temperaturu 24- 29˚C visoku relativnu vlažnost vazduha (> 90%)
  • Najčešće se javlja u ranom rastu biljke i to za vreme kišnog ili sušnog vremena i kod slabijeg imunog sistema biljke
  • Crna pegavost napada lišće koje trpi od vrućine i nedostatka vode, ili biljka trpi od nekog drugog šoka. Povećanjem broja pega lišće se potpuno osuši. Može napasti stabljiku paradajza u formi izduženih, tamnih lezija koje je mogu potpuno obuhvatiti u prizemnom delu, pa tada biljke brzo propadaju. Crna pegavost se, takođe, javlja na zelenim ili zrelim plodovima paradajza. Razvijaju se udubljena, tamna mesta (do 1 cm u meso), s vidljivim koncentičnim krugovima, dobro "odvojena" od zdravog tkiva.

Slika. Alternaria solani

  • Plamenjača paradajza napada list, stablo i plodove
  • Prvi simptomi na listu su svetlo smeđe pege koje ubrzo potamne i osuše se
  • Na zaraženim zelenim plodovima vide se maslinasto-smeđe hrapave tvrde zone
  • Za razvoj bolesti potrebna je visoka vlaga, učestale kiše, vetar I temperatura (16-24˚C)

Plamenjača paradajza   je gljivična bolest prouzrokovana gljivicama Phytophtora infestans, a koja se prvenstveno širi po vlažnom vremenu – najveća opasnost od širenja bolesti jeste tokom čestih kiša leti. Samo u uslovima previše vlage može se i dogoditi masovno širenje ove bolesti i masovno propadanje useva, a to se onda događa jako brzo – tokom jedne nedelje može propasti cela biljka.

Zanimljivo je da je početak pojave ove bolesti većinom tokom sezone češći na krompiru, te se kasnije seli na paradajz. Početna pojava bolesti vidljiva je na naličju donjih listova kao sive “kraste”, u daljnoj fazi se na biljkama manifestira kao smeđa trulež: uništava listove koji izgledaju spaljeno po listovima, te imaju žute i smeđe mrlje po površini listova, kasnije počinju dobijati smeđu boju i propadati plodovi. Za vreme vlažnog vremena jasno se može videti na donjim listovima sivo-bela prevlaka.

Čim zapazite bolest, odmah uklonite i spalite zaražene delove kako bi sprečili širenje bolesti.

Slika. Phytophtora infestans

Samo preventivna aplikacija fungicida može osigurati zaštitu od zaraze i tako sprečiti razvoj bolesti.

 U cilju zaštite i sprečavanja širenja bolesti, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primena nekog od fungicida:

- Infinito SC (propamokarb-hidrohlorid+fluopikolid) 0,4 kg/ha (karenca 3 dana) ili

- Equation Pro WG (a.m. cimoksanil + famoksadon) – 0,4 kg/ha ( 3 dana karenca) ili

- Ortiva top (a.m. azoksistrobin+ difenokonazol) 0,75 - 1 l/ha (karenca 3 dana).

Autor: Mirjana Zorić | Objavljeno: 21. 07. 2022. u kategoriji savetodavstvo i prilozi