Zaštita uljane repice 

Na području delovanja RC Sombor, usevi uljane repice se nalaze u veoma različitim fazama razvoja, od faze početka rasta stabla (lokalitet Gakovo) do faze pojavili su se cvetni pupoljci ali su još uvek zatvoreni lišćem (lokaliteti Apatin i Riđica).

Vizuelnim pregledom useva uljane repice registrovano je prisustvo odraslih jedinki repičinog sjajnika  (Meligethes aeneus). Repičin sjajnik se po izlasku sa mesta prezimljavanja dopunski hrani na cvetnim pupoljcima u koje se ubušuje radi ishrane polenom. Izgriženi cvetni pupoljci se suše i otpadaju.

Za sada je brojnost niska, ali se uskoro očekuje povećanje brojnosti i dostizanje pragova štetnosti.

Preporuka je pregled useva u najtoplijem delu dana (pogotovo onih koji se nalaze u fazama razvoja cvasti). Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,8 sjajnika po cvasti u fazi početka obrazovanja pupoljaka na terminalnim cvastima ili 1-1,5 sjajnik u fazi kada su pupoljci još nediferencirani i zbijeni u cvasti, preporučuje se primena nekog od registrovanih insekticida:

  • Fastac 10 EC (a.m. alfa – cipermetrin) 0,1 l/ha,     
  • Decis 2,5 EC , Konfuzija ili Polux (a.m. deltametrin) 0,2 - 0,3 l/ha,
  • Decis expert (a.m. deltametrin) 0,075 l/ha,
  • Durbin EW (a.m.cipermetrin) 0,3 -0,6 l/ha,
  • Karate Zeon (a.m. lambda – cihalotrin) 0,25 – 0,35 l/ha,
  • Grom (a.m. lambda – cihalotrin) 0,25 l/ha,
  • Mavrik (a.m. tau- fluvalinat) 0,15-0,2 l/ha,
  • Proteus 110 OD (tiakloprid + deltametrin) 0,5-0,75 l/ha.

 U fazama cvetanja primena insekticida je zabranjena!

Prilikom sprovođenja tretmana potrebno je preduzeti sve mere u cilju zaštite pčela i drugih oprašivača!

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 28. 03. 2022. u kategoriji pis