Zaštita trešnje

Na području delovanja RC Sombor, trešnja se , u zavisnosti od sortimenta, nalazi u fenofazi od čašične latice se produžuju: cvetna loža zatvorena,izdvajaju se pojedinačni cvetovi   do početak cvetanja: oko 10 % cvetova otvoreno (BBCH 56-61).

Trenutne temperature vazduha usloviće intenzivniji razvoj i ulazak trešnje u fenofazu cvetanja , kada je ova voćna vrsta osetljiva na infekciju  gljivom prouzrokovačem sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). 

Padavine koje su najavljene za sledeću nedelju kao i osetljiva fenofaza razvoja trešnje, mogu dovesti do ostvarenja  povoljnih uslova za infekciju navedenim prouzrokovačem pa se , poljoprivrednim proizvođačima preporučuje da pre najavljenih padavina urade tretaman nekim od fungicida

  • Cormax (a.m. ciprodinil) u količini 2 kg/ha
  • Pehar (a.m. pirimetanil) u količini 2 kg/ha
  • Tebukon 250 EW (a.m. tebukonazol) u količini 0,75 l/ha

Prilikom primene pesticida obavezno se treba pridržavati uputstva za upotrebu i preduzeti sve mere u cilju zaštite oprašivača.

Primena insekticida u fazi cvetanja je zabranjena!

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 12. 04. 2021. u kategoriji pis