Zaštita šećerne repe 

 

Preporuke_BD - šećerna repa

Na području delovanja RC Sombor u toku je setva šećerne repe, dok je na manjem broju parcela iz ranijih rokova setve, šećerna repa  u fazi klijanja i nicanja.

Na feromonskim klopkama postavljenim na starim repištima svakodnevno se registruju ulovi imaga sive repine pipe (Bothynoderes punctiventris). Prisustvo imaga sive repine pipe registrovano je i na feromonskim klopkama koje su postavljene na novoposejana repišta.

Preporuke_BD - šećerna repa

Trenutne temperature vazduha usloviće intenzivniji izlazak imaga sa mesta prezimljavanja i njihov prelazak na novoposejane useve šećerne repe. Najveće štete siva repina pipa nanosi usevima šećerne repe u fazi nicanja.

Proizvođačima se preporučuje obilazak novoposejanih useva u cilju utvrđivanja faze razvoja šećerne repe i prisustva imaga sive repine pipe. Useve je potrebno obilaziti u najtoplijem delu dana kada je pipa i najaktivnija.

Ukoliko se prilikom pregleda registruje prisustvo od 0,1 do 0,3  imaga  sive repine pipe po m² preporučuje se primena insekticida registrovanih u usevu šećerne repe na bazi aktivne materije cipermetrin (Cipkord 20 EC, Ciprazor 20EC, Crna mamba), alfa-cipermetrin (Fastac 10 EC) ili lambda-cihalotrin (Karate zeon, Kozak).

slika 1 - imaga repine pipe u feromonskoj klopci

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 05. 04. 2021. u kategoriji pis