Zaštita pšenice

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimih pšenica se nalaze u fenofazama od početka rasta stabla do prvo kolence najmanje 1 cm iznad čvora bokorenja (BBCH 30-31).

Vizuelnim pregledima useva, na više lokaliteta, registrovano je prisustvo simptoma

-pepelnice (prouz Erysiphe graminis)-na 5-12% biljaka

-rđe (prouz Puccinia spp)-na 2-5% biljaka

-sive pegavosti lista pšenice  (prouz Septoria tritici)-na 34-70 % biljaka

Najavljene temperature usloviće intenzivniji razvoj useva i ulazak ozime pšenice u fenofazu vlatanja.

S obzirom na prisustvo simptoma bolesti kao i ulazak pšenice u osetljivu fazu razvoja, poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje redovan obilazak  useva u cilju utvrđivanja fenofaze razvoja kao i prisustva biljaka sa simptomima bolesti .

Kada se utvrdi prisustvo preko 10% biljaka sa simptomima bolesti u fazi drugog kolenca, preporučuje se primena nekog od registrovanih fungicida:

 • Amistar ekstra (a.m. azoksistrobin + ciprokonazol) 0, 5 – 0, 75 l / ha, ili
 • Acanto plus (a.m. piraklostrobin + ciprokonazol) 0, 6 l / ha ,ili
 • Duett ultra (a.m. epoksikonazol + tiofanat metil) 0, 4 – 0, 6 l / ha ,ili
 • Teatar plus (a.m. azoksistrobin + epoksikonazol) 0, 6 – 1 l / ha,ili
 • Opera Max (piraklostrobin + epoksikonazol) 1,2-2 l/ha,ili
 • Falcon forte (a.m.spiroksamin+tebukonazol+protiokonazol) 0,7-1 l/ha,ili
 • Osiris (a.m.epoksikonazol+metkonazol) 1,5-2,5 l/ha,ili
 • PriaxorEC (a.m.fluksapiroksad+piraklostrobin) 0,75-1,5 l/ha

ili neki drugi registrovani fungicid .

Pored prisustva simptoma bolesti, u usevima je registrovano i prisustvo imaga i položenih jaja žitne pijavice (Lema melanopus).

 Najavljene temperature usloviće i intenzivnije polaganje jaja kao i piljenje larvi iz položenih jaja.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela u cilju utvrđivanja prisustva žitne pijavice kao i faze razvoja.

Ukoliko se utvrdi prisustvo 0,5-1 larve/ biljci preporučuje  tretman nekim  od navedenih insekticida u cilju zaštite useva:

 • Konfuzija; Decis 2,5 EC; Polux (a.m.deltametrin) 0,2-0,3 l/ha ili
 • Fastac 10 EC (a.m.alfa-cipermetrin) 0,12 l/ha ili
 • Plures (a.m.deltametrin) 500-650 ml/ha ili
 • Cythrin 250 EC 0,12-0,24 l/ha ili Cythrin 500 EC 0,06-0,12 l/ha (a.m. cipermetrin )

ili neki drugi registrovani insekticid.

Sprovođenje hemijskih mera zaštite preporučuje se na temperaturama vazduha preko 15 ˚C.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 12. 04. 2021. u kategoriji pis