Zaštita Paprike

Na području delovanja RC Sombor, usevi paprike na otvorenom se nalaze u različitim fenofazama razvoja – početak cvetanja( BBCH 51) do razvoja ploda (BBCH 71).

Vizuelnim pregledom useva registrovano je prisustvo

-lisnih vaši Aphididae-na 5 % biljaka

-položenih jaja pamukove sovice Helicoverpa armigera-na 15 % biljaka

-položenih jaja sovice gama Autograpgha gamma –na 7 % biljaka

Inline image    Inline image


Trenutni vremenski uslovi veoma pogoduju razvoju navedenih štetočina, te se u cilju zaštite useva preporučuje tretman insekticidom:

Tonus (a.m. acetamiprid) 0,25-0,4 kg/ha.

Pregledom useva registrovano je i prisustvo simptoma bakteriozne pegavosti lista paprike (Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria).

Inline image

Nestabilno vreme sa padavinama koje se za region Sombora najavljuje  krajem sledeće nedelje i navodnjavanje paprike kišenjem  može stvoriti povoljne uslove za  infekcije fitopatogenom bakterijom. Proizvođačima se preporučuje da, pre padavina ili navodnjavanja, primene mere zaštite sa nekim od preparata na bazi bakra:

  -   Fungohem SC (a.m.bakar-hidroksid) u koncentraciji 0,4-0,6% ili

 -   Champ DP (a.m.bakar-hidroksid) u količini 2 kg/ha ili

- Nordox 75 WG (a.m.bakar-oksid) u koncentraciji 0,14-0,2%

 Primena hemijskih tretmana se preporučuje  u večernjim časovima zbog veoma visokih dnevnih temperatura!

 

Autor: Gordana Mrdak | Objavljeno: 05. 07. 2022. u kategoriji pis