Zaštita luka 

Na području delovanja RC Sombor, usevi ozimog crnog luka se nalaze u fenofazi razvijena 3-4 lista (BBCH 13-14).

Vizuelnim pregledom useva, registrovano je prisustvo simptoma oštećenja od ishrane imaga minirajuće muve luka (Napomyza gymnostoma), u vidu sitnih pega raspoređenih u nizu.

Preporuke_BD - luk

Minirajuća muva luka  ima dve generacije godišnje i prezimljava u stadijumu lutke. Pre polaganja jaja  imago se hrani na listovima na kojima pravi karakteristične simptome  oštećenja (bele tačkaste pege). Ženka polaže jaja u osnovi spoljašnih listova, ispod epidermisa. Najveće štete prave larve koje se hrane parenhimom lista. Prilikom ishrane larve se spuštaju  iz osnove lista u stablo i lukovice praveći prazne hodnike tj. mine. U jednoj biljci može se naći i do 20 larvi. Larva tokom ishrane ne prodire u središnji deo lukovice već ostaje na spoljašnjim ljuspama listova. Na mestima oštećenja dolazi do naseljavanja patogena.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se registruje prisustvo simptoma oštećenja od ishrane imaga minirajuće muve luka, primena hemijskih mera zaštite primenom insekticida: 

Grom  (a.m. lambda-cihalotrin) 0,4 - 0,6 l/ha.

Tokom vizuelnih pregleda registrovano je i prisustvo tripsa (Thrips tabaci) ispod praga štetnosti. Sa porastom temperatura očekuje se povećanje aktivnosti ove štetočine. Preporučuje se pregled biljaka na prisustvo tripsa i ukoliko se registruje od 1 do 2 larve tripsa po listu luka sprovođenje hemijskih mera zaštite. U cilju suzbijanja tripsa i minirajuće muve luka preporučuje se primena insekticida:

Exirel (a.m. cijantraniliprol) 0,75 l/ha.

slika 1 - oštećenja od lukove minirajuće muve 

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 05. 04. 2021. u kategoriji pis