Zaštita koštičavog voća 

Na području delovanja RC Sombor, koštičave voćne vrste (trešnja, višnja, šljiva) se, u zavisnosti od vrste, lokaliteta  i sortimenta nalaze u fenofazama od većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon, punog cvetanja (višnja i šljiva)  do cvetovi se smežuravaju, većina latica je opala (BBCH 59-67).

 

U narednim danima u najavi imamo padavine  koje sa nižim temperaturama vazduha i u fenofazi cvetanja , mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju patogenom prouzrokovačem sušenja cvetova, grana i grančica koštičavog voća (Monilinia laxa)

Poljoprivrednim proizvođačima šljive, trešnje i višnje (u zasadima koji se nalaze u fenofazi cvetanja) preporučuje se  da sprovedu hemijske mere zaštite od navedenog prouzrokovača, nekim od registrovanih preparata:

a.m. ciprodinil- Chorus  50 WG, Neon 0,03-0,05% ili Ciprodinil, Cormax 0,02%.

 U zasadima šljive, koji se nalaze u fenofazi precvetavanja, registruju se visoki ulovi imaga šljivinih osa (Hoplocampa flava iH.minuta).U ovoj fenofazi preporučuje se primena insekticida cilju suzbijanja šljivinih osa nekim od insekticida  Decis 2,5 EC, Konfuzija, Polux (a.m deltametrin)  0,03-0,05%.

U cilju zaštite šljive od prouzrokovača šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum) uz insekticide, potrebno je uraditi tretman fungicidima Dithane M-45; Mankogal 80 (a.m. mankozeb) 0,2-0,25%.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 18. 04. 2021. u kategoriji pis