Zaštita jabuke

 Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u različitim fazama cvetanja-od od početka cvetanja do faze punog cvetanja,prve latice opadaju (61-65 BBCH).

Padavine, koje imamo u najavi za sledeću nedelju, uz osetljivu fenofazu razvoja jabuke i oslobođene askospore , usloviće ostvarenje uslova za infekciju gljivom Venturia inaequalis (prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuka).

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina urade tretman kombinacijom fungicida

Zignal,Niveral,Gatro, 500 SC, Nando 500SC, Hillan (a.m.fluazinam) 0,6-0,75 l/ha

 +

 Sercadis plus (a.m. fluksapiroksad+difenokonazol) 1,2 l/ha

 Najavljene padavine usloviće i ostvarenje uslova za infekciju gljivom Podosphera leucotricha.

Fungicidi preporučeni za zaštitu od prouzrokovača čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuka delovaće i na prouzrokovača pepelnice jabuke.

U fenofazi cvetanja jabuka je, u uslovima povećane vlažnosti,  pored navedenih prouzrokovača, osetljiva i na prouzrokovača bakteriozne plamenjače jabučastog voća (Erwinia amylovora). U cilju zaštite jabuke, proizvođačima se preporučuje primena preparata na bazi bakar – hidroksida (Funguran OH) 0,05-0,06%.

 

Primena insekticida je zabranjena u fazi cvetanja.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 26. 04. 2021. u kategoriji pis