Zaštita jabuke

Na području delovanja RC Sombor, jabuka se nalazi u fenofazi većina cvetova sa krunicama koje formiraju beli balon do prvi cvetovi otvoreni  (BBCH 59-60).

Padavine koje su najavljene za sl nedelju, uz prisustvo osetljive fenofaze i visok procenat dozrelosti pseudoptecija Venturia inaequalis(prouzrokovač čađave pegavosti lista i krastavosti plodova jabuke ) usloviće ostvarenje uslova za infekciju navedenim patogenom.

Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje, da u cilju zaštite jabuke, pre najavljenih padavina urade tretman kombinacijom preventivnih i sistemičnih fungicida:

 

Delan 700 WG, Galileo, Fiesta (a.m.ditianon) 0,75-1 kg/ha

+

Chorus 50 WG 0,3-0,5 kg/ha, Calcio, Cormax  0,2kg/ha, Neon (a.m.ciprodinil) 0,5-0,7 l/ha.

U zasadima u kojima je zastupljen sortiment osetljiv na pepelnicu jabuke (Podosphaera leucotricha), preporučuje se primena fungicida

Stroby DF, Lunar, Asena  ( a.m. kresoksim-metil) 0,02%.

Autor: Tatjana Veselinović | Objavljeno: 12. 04. 2021. u kategoriji pis